Vi sætter fokus på social ansvarlighed

Intego er en socialt ansvarlig virksomhed, og gennem vores CSR-program udvikler og forbedrer vi løbende vores sociale ansvar med fokus på både medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere. På den måde imødekommer vi et stadig stigende CSR-krav fra vores kunder, og samtidig er social ansvarlighed med til at skabe de gode interne rammer, som er en forudsætning for, at vores medarbejdere har lyst til være en del af Intego – også i fremtiden.

Vi stiller høje krav til såvel vores egen som til vores interessenters måde at drive virksomhed på. Vi driver og udvikler vores forretning i fair og fri konkurrence og har blandt andet konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i opgaveløsningen.

CSR i vores DNA

Grundlæggende handler CSR om, at vi som virksomhed handler samfundsmæssigt ansvarligt ved at tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø, menneskerettigheder, forretningsetik og bæredygtigt indkøb. Det har i mange år været en naturlig del af vores kerneforretning, og netop derfor har vi valgt at dokumentere vores arbejdsrutiner og politikker i henholdsvis Intego CSR og Supplier Code of Conduct, som er tilgængelige via Intego.dk.

Forretningsdrevet CSR

Forretningsdrevet CSR er et udtryk for, at social ansvarlighed og god forretning sagtens kan gå hånd i hånd. Som eksempel har vi stor fokus på brændstofforbruget i vores firmabiler, hvilket er gavnligt både for miljøet og for vores økonomi. Med lanceringen af de to nye foldere har vi således sat social ansvarlighed på dagsordenen både internt og eksternt, og det gør vi blandt andet ved at stille krav om at vise socialt ansvar både i menneskelige relationer og i alle arbejdsgange og produktionsforløb. Det betyder også, at vi fremadrettet aktivt vil distribuere Supplier Code of Conduct til vores leverandører og samarbejdspartnere med en stærk forventning om, at de lever op til denne.

En god forretning

Hos Intego hænger CSR tæt sammen med vores værdier: Engagement, Ansvarlighed og frihed, Respekt og Humor. Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores samfundsmæssige ansvar i løsningen af enhver opgave hos vores kunder – og vores erfaring viser, at både kunder og medarbejdere sætter pris på vores ansvarlighed. Derfor tror vi også på, at CSR er et godt grundlag for en profitabel og konkurrencedygtig forretning. I tråd hermed uddanner vi hvert år en lang række lærlinge, både til gavn for Intego og for det danske samfund.