Intego tredobler indtjening

Intego løfter det seneste års resultat før skat til 14 millioner kroner mod 4,5 millioner kroner året før. Øget fokus på kerneforretningen har ført Intego tilbage på indtjeningssporet.

Det netop offentliggjorte regnskab for 2014/15 viser et fald i omsætning på 5 procent fra 501 millioner kroner sidste år til 475 millioner kroner i år, men en tredobling af indtjeningen til 14 millioner kroner i år mod 4,5 millioner kroner sidste år. Den reducerede toplinje og den markant forbedrede bundlinje er resultatet af en række bevidste strategiske valg fra direktionens side:

"Vi er meget tilfredse med den udvikling, som Intego har gennemgået det seneste år. Vi har haft målrettet fokus på udvikling og salg af ydelser, der ligger inden for kerneforretningen el-tekniske serviceløsninger. Det har betydet et væsentligt øget aktivitetsniveau inden for kerneforretningen samtidig med, at vi i stigende omfang har høstet synergierne af de seneste opkøb. Fokus på kerneforretningen har endvidere gjort, at vi har undgået tabsgivende projekter som sidste års regnskab i væsentligt omfang var påvirket af", forklarer adm. direktør og medejer Jens Frost Mikkelsen fra Intego.

Partnerskabsaftaler i vækst

Integos basisaktiviteter har præsteret en pæn organisk vækst fortrinsvis inden for el-tekniske installationer, industriel IT & automation og mekanisk service. Intego er en af frontløberne inden for ISM-aftaler (Industry Service Management), hvor leverandøren overtager ansvaret for kundens tekniske installationer. Store virksomheder som Danish Crown, Tulip, DLG og Arla Foods har helt eller delvist oursourcet deres drift og optimeringsprojekter til Intego og har opnået væsentlige besparelser og større fleksibilitet:

"Det gamle kunde- og leverandørforhold er godt på vej til at blive udvisket til fordel for deciderede partnerskabsaftaler. Her har fødevaresektoren i Danmark gået foran, men flere andre sektorer og brancher er også godt på vej, og nu begynder de mellemstore virksomheder også at se potentialet", forklarer Jens Frost Mikkelsen videre.

Industri frem for byggeri

Intego har historisk set bevidst undladt at eksponere sig inden for byggeri, hvor man nemt kan slå sig på tabsgivende projekter. I stedet har virksomheden i stigende grad investeret i kompetencer og forskellige former for koncepter, hvor fællesnævneren er produktivitetsforøgelse hos kunderne. Det er særligt relevant i industrien, der konstant er på jagt efter effektiviseringsgevinster:

"Det er vores opfattelse, at mange danske industrivirksomheder før krisen havde et fast momentum af investeringer. Sådan er det ikke længere. De enkelte investeringsprojekter bliver målt og vejet, og industrivirksomheder er mere selektive og går efter de investeringsprojekter, der giver den største produktivitetsforøgelse. Her har vi nogle meget interessante koncepter at tilbyde, hvor investeringen tjenes hjem på meget kort tid i form af besparelser. Det kan være produktionsforbedringer, energibesparelser, reduktion af spild, højere oppetid mv.", pointerer Jens Frost Mikkelsen videre.

Udrulning af de mange koncepter kræver et højt kompetenceniveau hos medarbejderne, og derfor har Intego øget sine interne udviklings- og uddannelsesaktiviteter betydeligt ligesom Intego har haft øget fokus på anvendelse at IT-værktøjer for at optimere sagsgennemførelsen til gavn for både kunder og virksomhed.

Udvikling af kerneforretningen

Der har i det forgangne regnskabsår, der løber til og med 30. september 2015, også været fokus på en forbedring af cashflow. Sidste år bidrog driften med et positivt cashflow på 10 millioner kroner. Dette tal er i år steget til 26,5 millioner kroner, og fratrukket de løbende investerings- og finansieringsaktiviteter på 5,2 millioner kroner giver det en forbedret likviditet i regnskabsperioden på ikke mindre end 21,3 millioner kroner. Det vurderes af ledelsen som yderst tilfredsstillende.

Og der er flere positive tal på vej. For det kommende regnskabsår forventer Jens Frost Mikkelsen en organisk vækst på både top- og bundlinje på yderligere 5-10 procent. Det betyder, at Intego skal tage yderligere markedsandele, idet markedet for el-tekniske løsninger ifølge brancheorganisationen Tekniq er faldende eller i bedste fald stagnerende. Udover den organiske vækst er Intego også fortsat interesseret i opkøbsemner, hvis geografi, kompetencer mv. er de rette.

"I 2015/16 vil vi fortsat have fokus på udvikling af kerneforretningen og investering i nye værdiskabende koncepter. Vi har et solidt fundament at vækste ud fra, og vi vil fortsat udvikle os i tæt partnerskab med kunderne", slutter han.