Intego med i udviklingen af dansk Smart Grid-løsning

Energinet.dk har igangsat et unikt udviklingsprojekt i den danske el-branche. CHPCOM har til formål at udvikle en IT-kommunikationsløsning, som standardiserer datakommunikationen mellem kraftvarmeværker og branchens øvrige aktører. Løsningen skal nedbryde de barrierer, der forhindrer en effektiv dataudveksling, så produktionen af el og varme i fremtiden bliver både nemmere, mere effektiv og meget billigere.

En færdig pakke

CHPCOM projektet løber fra 2012 til 2015. Intego har været med i udviklingsforløbet fra projektets opstart, og har taget aktiv del i det indledende pilotforsøg, hvor der blev etableret kommunikation mellem EURISCO og Brædstrup Totalenergianlæg. I samme forbindelse har Intego udviklet et standardiseret databasesystem og en pc, som kan bruges af alle kraftvarmeværker til håndtering af den nye Smart Grid-relaterede datakommunikationsstandard. Det betyder, at værkerne ikke skal begynde forfra med udviklingen af et helt nyt system, men kan nøjes med at tilpasse en eksisterende, gennemtestet løsning.

Ny kommunikation åbner muligheder

Den nye Smart Grid-løsning forventes at være udbredt i 2015-16, hvor den vil imødekomme et øget behov for intelligent og effektiv styring af driften på de danske kraftvarmeværker. Løsningen skal på sigt gøre det lettere at fjernbetjene kraftvarmeværkerne og styre produktionen. For værkerne bliver det samtidig muligt at skifte balanceansvarlig, uden at det – ligesom i dag – er forbundet med meget høje omkostninger for både værk og balanceansvarlig.