Standardløsninger til fjernvarmeindustrien

Driftsoptimering er et dagligt fokus hos fjernvarmeværker. Vi har derfor udviklet en række standardløsninger til fjernvarmebranchen.

Vores standardløsninger sikrer dig en gennemprøvet og driftssikker løsning, som tilpasses dit værks krav og behov – uanset opgavens omfang.


Hvorfor er standardløsninger en god ide i fjernvarmesektoren?

Fjernvarmesektoren er en branche, der konstant er i udvikling, da værkernes økonomi, og dermed forbrugernes varmepris er afhængig af, hvor effektivt varmeværkets drift er.

Vores tilbud om standardløsninger til fjernvarmebranchen indebærer grundlæggende, at vi allerede har sammenbygget nogle af vores standardløsninger, således at disse er specifikt målrettet mod fjernvarmeapplikationer.

En standardløsning betyder ikke, at alle anlæg ser ens ud og kan det samme. Tværtimod, så er Integos standardløsninger fleksible og kan tilpasses til det enkelte varmeværks behov.

Selvom anlæggene er forskellige og kræver forskellige løsninger, så er opbygning af styringer og SRO-anlæg med standardløsninger en stor fordel.

Med Integos standardløsning kan vi hurtigere og billigere udvikle styringsprogrammer og betjeningssystemer (PLC og SRO programmer), hvilket betyder, at vi har reduceret omkostningerne ved implementering af løsningen.

 • Med en standardløsning hos Intego får du:

  • SRO-system udviklet til fjernvarmeindustrien
  • Brugervenlig betjening og rapportering
  • Overblik over forbrugsdata (KPI)
  • Data for vedligehold
  • Økonomisk/optimeret driftform
  • Lokal support