Intego sikrer 8% produktionsforøgelse

I et konkurrencepræget marked ønsker flere og flere industrivirksomheder at øge deres konkurrencesevne. Én af dem er Tulip, og da fabrikken i Aabenraa stod for at optimere driften i leverpostejsproduktionen, blev Intego valgt som partner til faglig sparring og gennemførelsen af relevante tiltag. Målet var en mere rationel drift med større sikkerhed og fleksibilitet i produktionen.

Fabrikken i Aabenraa er en af Tulips i alt seks danske fabrikker, som producerer pålæg og andre favoritter til familien Danmarks spisebord.
Tulip mærket omfatter bl.a. et sortiment af forskellige leverpostejsvarianter, som produceres på fabrikken i Aabenraa. Og netop den omfattende variantstyring viste sig at være en væsentlig udfordring i det store optimeringsprojekt. Der er tale om en meget kompliceret proces, hvor forskellige leverpostejstyper skal følges og behandles korrekt, og det store antal, de mange varianter og den dertilhørende datahåndtering betyder flere fejlmuligheder.

Kompliceret proces i opstarten

Intego har en koncernaftale med Tulip Food Company/Danish Crown, og blev derfor inviteret til at byde ind på den omfattende opgave. "Vi var meget glade for at få muligheden for at afgive tilbud og senere indlede et samarbejde med Tulip omkring procesoptimering på fabrikken i Aabenraa. Det samlede projekt viste sig dog at være en anelse mere komplekst end først antaget. Anlægget i Tulips leverpostejsproduktion er ikke et, som Intego har monteret, og derfor var der en række ukendte faktorer, som kom til at udfordre os undervejs", fortæller Søren Kjær, Salgschef hos Intego.

Flere postejer på kortere tid

Tulips leverpostejer produceres på en lang linje med forskellige processer, og en af Integos opgaver var at optimere en del af båndstyringen. "Ved at optimere automationsdelen, herunder indbygning af et ekstra bånd samt generel optimering af det eksisterende udstyr, kan Tulip nu ekspedere flere postejer mellem to processer på kortere tid", fortæller Søren Kjær. En anden del af projektet omfattede den del af processen, hvor leverpostejerne placeres på lagerreoler, hvorfra de ryger ud til pakkeriet. "Her byggede vi også om på båndene samt optimerede både de mekaniske og styringsmæssige dele, så der nu kan flyttes flere postejer ind i reolerne og videre til pakkeriet på én gang", fortsætter Søren Kjær.

Et positivt udfordrende samarbejde

Projektet blev gennemført i samarbejde med Tulips egen tekniske afdeling, som var med til at løse opgaven og i fællesskab sikre et tilfredsstillende resultat. I løbet af processen var det nødvendigt at sætte ekstra kompetencer ind for at komme i mål. "Det har været et både godt og udfordrende samarbejde, hvor vi har fået forventningsafstemt nogle ting undervejs. I den forbindelse har det været en stor fordel, at vi hos Intego har en betragtelig volumen med stor erfaring og derfor mange forskellige kompetencer at trække på i opgaveløsningen", fortæller Søren Kjær.

Kapacitetsforøgelse og øget driftssikkerhed

Hos Tulip er man godt tilfredse med resultatet, som da heller ikke er til at overse." Hele formålet med det omfattende projekt var dels at øge produktionen og dels at forbedre den daglige driftssikkerhed. Vi har opnået begge dele, og ikke mindst kapacitetsforøgelsen på 8% er vi naturligvis yderst godt tilfredse med. Efter en kompliceret opstart, fik Intego de rigtige kompetencer allokeret til opgaven, og det resulterede i et fint, konstruktivt og problemfrit samarbejde med vores egne teknikere, så vi nåede i mål med projektet", fortæller Arne Brylle, Fabrikschef, Tulip Aabenraa.