Driftsikkerhed er alfa og omega

Hos Nordic Sugar i Nakskov har man fire måneder til at producere knap en kvart mio. ton sukker. Derfor er der selvsagt ikke råd til stop og fejl i den el-tekniske del. Et gennemgribende installationseftersyn foretaget af Intego skal være med til at mindske fejl og sikre en stabil produktion gennem hele produktionsperioden.

Når sukkerroerne høstes i midten af september, begynder højsæsonen for over 170 medarbejdere på Nordic Sugars fabriksdomicil i Nakskov. Nordic Sugar, der står bag varemærket Dansukker, er med en årlig produktion på 1 mio. ton sukker Nordens største producent af hvidt sukker. I løbet af produktionsperioden, som den fire måneder korte produktionssæson kaldes, modtager fabrikken tæt på 1,4 mio. ton sukkerroer, hvoraf der hver dag forarbejdes op mod 12.500 ton.

Fejl kan mærkes på bundlinjen

Den enorme mængde roer, der dagligt skal igennem maskinerne, kombineret med den intense produktionsperiode betyder, at alt udstyr skal klappe og være klart, når kampagnen står på. Der er ikke råd til stop eller uventede pauser i produktionen: ”En produktionsvirksomhed som vores må aldrig stå stille i højsæsonen. Vores maskin- og motorinstallationer er dem, der får bånd, snegle og ventilatorer til at køre rundt, og hvis der opstår fejl, kan det omgående mærkes på produktionen og dermed på bundlinjen”, forklarer Christian Storm, vedligeholdelseschef hos Nordic Sugar Nakskov.

På besøg hos industrivirksomheder

Aldrende installationer på fabrikken i Nakskov har dog betydet, at man ikke længere kunne overholde minimumskravene for fejl. For at genetablere et stabilt niveau indgik Nordic Sugar først på året en aftale med Intego, og op til samarbejdets start var Nordic Sugar på referencebesøg hos to af Integos industrikunder, Tulip i Svenstrup og Danpo i Aars. Her har Intego opgraderet den el-tekniske del samt været med til at forbedre driftsikkerheden. Og det satte for alvor tankerne i gang hos Christian Storm: ”På de to virksomhedsbesøg så vi, hvordan en industrivirksomhed også kan se ud, når det kommer til el-tekniske løsninger, og vi blev klogere på, hvor meget det egentlig betyder, at el-driften ikke bare fungerer, men at den fungerer optimalt.”

Gamle installationer har fået et løft

Med afsæt i resultaterne fra andre industrivirksomheder påbegyndte Intego i marts måned et gennemgribende installationseftersyn på fabrikken i Nakskov. Gennemgangen viste, at el-installationerne trængte til opdatering: ”Vi har opdateret installationerne, så de lever op til de gældende myndighedskrav. Det er både vigtigt for driften og for sikkerheden. Derudover har vi foretaget en grundig dokumentation af alle installationer, og det har resulteret i en række udbedringer af det el-tekniske system”, fortæller Bjarke Helmar Jensen, afdelingsleder ved Intego i Odense.

Driftsikkerheden er optimeret

Ifølge Christian Storm har man allerede mærket forbedringer: ”Dokumentationen af installationerne gør, at vi nemmere og hurtigere kan finde frem til, hvordan en eventuel fejl skal løses, og så er fejlfinding nu ikke længere afhængig af én medarbejder. Det har minimeret fejlpotentialerne for vores drift og dermed optimeret driftsikkerheden”, fortæller han.

Optimal faglighed sikrer optimale løsninger

Christian Storm fremhæver desuden Integos kendskab til industrien og et bredt kompetencefelt som afgørende faktorer for de fremskridt, der er sket i produktionen på det el-tekniske område indtil nu: ”Integos erfaring inden for industrien har været afgørende, da de kender myndighedskrav og kravene til hygiejne og sikkerhed samt maskinerne og det udstyr, der bruges. Derudover varetager de hele paletten inden for el-tekniske løsninger lige fra installationer, motorreparation og automation til generel industriinstallation, hvilket alt sammen er med til at sikre, at vi får adgang til optimal faglighed og sparring, så vi ender med at få de mest optimale løsninger.

Forventer høj stabilitet

Hos Nordic Sugar i Nakskov forventer Christian Storm, at de positive resultater vil fortsætte, og at man under produktionsperioderne, både den nuværende og fremtidige, kun vil opleve et minimum af fejl: ”Vi forventer, at det hele kører så godt som fejlfrit, så vi undgår stop og dermed kan holde det planlagte niveau for vores produktion”. Intego afsluttede første del af installationseftersynet i juni måned, og anden del er allerede påbegyndt. Nordic Sugar og Intego forventer at fortsætte samarbejdet omkring andre el-projekter på fabrikken i Nakskov.