Nyt fabriksanlæg til 80 millioner

Fra ydmyge forhold i kælderen under et københavnsk apotek er LEO Pharma A/S vokset til at være en global koncern med hovedkvarter i Danmark og datterselskaber i 60 lande. I det store produktionsapparat spiller Esbjerg en væsentlig rolle. LEO Pharma har været i byen siden 1976 og er så tilfredse med placeringen, at man i samarbejde med NNE Pharmaplan og Intego har valgt at opføre et nyt fabriksanlæg på matriklen.

Fabrikken i Esbjerg producerer Heparin, som benyttes til blodfortyndende medicin. Hvert år modtager LEO Pharma omkring 50.000 tons råvarer, og den nye fabrik skal være med til at optimere den efterfølgende produktionsproces. NNE Pharmaplan har hovedentreprisen på projektet, mens udbuddet af det el-tekniske arbejde blev vundet af Intego.

25 år på fabrikken

Intego har i de seneste 25 år varetaget en stor del af vedligeholdelsesarbejdet på den eksisterende fabrik. Det er et samarbejde, som LEO Pharma har været rigtig godt tilfredse, og derfor var Intego blandt de entreprenører, som fik mulighed for at byde ind på installationsopgaven på det nye fabriksanlæg. "Intego vandt opgaven af to afgørende årsager; dels fordi de allerede var kendt og respekteret i huset, og dels fordi vi blev præsenteret for et godt og gennemarbejdet tilbud til en yderst fornuftig pris", fortæller Ulrik Ibsen, ansvarlig ingeniør hos NNE Pharmaplan. Opgaven omfatter blandt andet installation af effektforsyning, hovedledninger, nye tavler og fremførelse af kabler til styringer.

Stor fleksibilitet i opgaveløsningen

Som følge af projektets omfattende størrelse, blev det nødvendigt at justere tidsplanen undervejs, og her trådte Intego til med en fleksibel og effektiv løsning. "Samarbejdet har generelt været en veltilrettelagt og veldisponeret proces, men da det viste sig, at den oprindelige bemanding ikke var tilstrækkelig, var Intego yderst fleksible og satte ekstra folk på opgaven med meget kort varsel", fortæller Ulrik Ipsen. Da tidsplanen var mest kritisk, arbejdede hele 11 Intego teknikere på det nye fabriksanlæg for at få det færdigt til tiden.

Professionel håndtering

Ved projektets begyndelse lavede NNE Pharmaplan og Intego i samarbejde nogle retningslinjer, som begge parter skulle følge. "Integos tilbud var givet på en fast pris, og vi lavede derfor en aftale om, at der skulle indhentes en forudgående enten mundtlig eller skriftlig accept, før man gennemførte yderligere arbejde på fabrikken. I den sammenhæng har Intego handlet yderst professionelt, og samarbejdet er forløbet uden problemer af nogen art", fortæller Ulrik Ibsen. Og det bekræfter man hos LEO Pharma. "Samarbejdet har levet op til vores forventninger, og det skyldes ikke mindst, at vi med baggrund i vores tidligere erfaringer med Intego har haft stor tillid til, at de kunne løfte opgaven og leve op til vores høje kvalitetskrav", udtaler Michael Christiansen, Projektleder hos Leopharma.