Frea Aquaculture Solutions får el-teknisk totalløsning

Frea Aquaculture Solutions har netop idriftsat et innovativt indendørs dambrug. Det el-tekniske design, der er udviklet og installeret af Intego, blev skabt ud fra konceptet ”keep it simple – make it work”. Og fokus på forsyningssikkerhed og brugervenlighed har bl.a. sikret Frea Aquaculture Solutions et optimalt styresystem.

Hos Frea Aquaculture Solutions har man gennem mange år haft et indendørs recirkulært dambrug på tegnebrættet. Indehaver og CEO, Christian Ravn Jørgensen, havde brug for el-teknisk assistance til at virkeliggøre sit projekt. Han valgte Intego som ansvarlig for det el-tekniske design – driften af anlægget, forsyningssikkerheden og udvikling af en simpel el-teknisk løsning – på baggrund af en allerede etableret samarbejdsrelation.

Optimalt el-teknisk design

Ved et traditionelt udendørs dambrug kan udefrakommende smittekilder ødelægge en fiskeproduktion. Hos Frea Aquaculture Solutions har man etableret et indendørs dambrug, hvor vandet pumpes op gennem 6,5 km vandrette dræn, der er placeret i fem meters dybde over et areal på 20 ha. Efter brug lukkes vandet ud på markerne igen, så naturen selv fungerer som renseanlæg. En bæredygtig løsning på naturens præmisser uden udledning til det eksterne miljø – det var Christian Ravn Jørgensens idé, da han satte sig sammen med Integos projektleder for at påbegynde udviklingen af en el-teknisk totalløsning. ”Jeg er iværksætter med en masse tanker. Intego har designet de el-tekniske løsninger ud fra mine idéer, og sammen har vi mødt udfordringerne og løst problemerne hen ad vejen, så resultatet er blevet optimalt”, fortæller Christian Ravn Jørgensen.

Keep it simple – make it work

Rammen om det nyopførte dambrug er en 3.709 m2 stor hal, som fungerer som klækkeri, startfodring og opdræt af de små fisk. Hallen er opdelt i 12 individuelle anlæg, som har eget sluserum og selvstændig vandforsyning. Anlægget er forsynet fra egen transformerstation med en 800A generator som backup.  Intego har faciliteret hovedforsyninger, belysning, data, maskininstallationer etc. i et brugervenligt el-teknisk design, hvor bl.a. 35 pumper, 16 blæsere, 6 ventilatorer og et LED-belysningssystem kan styres centralt for de enkelte afdelinger. ”Vores koncept har været ”Keep it simple, make it work”, og vi har fået et meget enkelt og overskueligt anlæg, som kan betjenes på én tavle fra kontrolrummet. Det enkelte design har endvidere gjort det meget nemt at udforme de alarmsystemer, som er tilknyttet vandstand, ilt og strøm. Vi har fået en meget brugervenlig og optimeret løsning”, beretter Christian Ravn Jørgensen.

Optimalt resultat til tiden

Intego har haft en projekterende og en styrende medarbejder fast tilknyttet projektet, og i perioder har op til fem montører arbejdet supplerende. ”Det har været meget spændende at udvikle og realisere projektet. En af vores udfordringer var forsyningssikkerheden, idet fiskene jo ikke tåler, at pumper og blæsere står stille ret lang tid af gangen. Et andet krav, vi skulle imødekomme, var kundens ønske om at styresystemet skulle være simpelt”, fortæller Ove Nissen Aalbæk, projektleder Intego. ”Jeg er rigtig godt tilfreds med samarbejdet med Intego. De har været meget professionelle og innovative på mange områder. Og så har de leveret et funktionelt og brugervenligt resultat til tiden”, slutter Christian Ravn Jørgensen. Frea Aquaculture Solutions og Intego er allerede i gang med at etablere hal nr. 2, hvortil de små fisk skal overflyttes for at blive fedet op.