Intego imødekommer strenge krav hos industrigigant

Hos industrikoncernen DuPont stiller man høje krav til samarbejdspartnere. Intego, der har stor erfaring med el-tekniske løsninger til fødevareindustrien, har fast 4-10 medarbejdere beskæftiget med ny-installation og optimering på DuPonts fabrik i Grindsted. Det er et mangeårigt samarbejde, som bygger på en fælles forståelse for struktur, hygiejne og sikkerhed.

DuPont hører til blandt verdens førende virksomheder inden for industriel biovidenskab. Den danske fabrik i Grindsted producerer bl.a. enzymer og emulgatorer til fødevarer og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Til større projekter og nymontage på el-området får DuPont fast assistance af Intego, der bibringer stor erfaring fra fødevarebranchen, og som derfor naturligt honorerer fabrikkens høje sikkerhedskrav.

Samarbejde sparer ressourcer

DuPont i Grinsted har egen vedligeholdelsesafdeling, som varetager dagligt el-teknisk vedligehold, mens større projekter, nymontage og optimering udføres af eksterne samarbejdspartnere. Intego har ansvaret for el-installationer på maskin- og procesanlæg. ”Vores vedligeholdelsesafdeling har et rigtig godt samarbejde og en god dialog med Intego, der er eksperter, når det kommer til vores maskin- og procesanlæg. De strukturerer selv arbejdet efter vores standarder, og det betyder, at vi får frigjort tid og ressourcer internt. Vi er endvidere meget tilfredse med deres tilgang til vores mange sikkerhedskrav, som de overholder til punkt og prikke”, fortæller Bjarne Møller Jensen, Maintenance System Manager, Electrical Safety Professional, Plant Maintenance hos DuPont.

Fast stab har stor værdi

Intego har fire elektrikere, der dagligt er til stede på DuPonts fabrik i Grindsted. De tre arbejder i produktionen, mens den sidste indgår i fabrikkens projektafdeling, hvor han vurderer og beskriver installationsomfang i forbindelse med ændringer på fabrikkens maskin- og procesanlæg. Den faste tilstedeværelse af de samme Intego-medarbejdere har stor værdi for DuPont: ”Intego har stor kompetencemæssig bredde, som betyder, at vi kan samle flere el-tekniske ydelser hos én leverandør. Samtidig har Integos elektrikere et omfattende kendskab til vores fabriksanlæg, el-installationer, standarder og sikkerhedsprocedurer. Det er en stor fordel i det daglige, da sikkerhed og hygiejne er vores topprioritet. Derudover er respekt en naturlig del af kulturen hos både DuPont og Intego – vi taler ordentligt til hinanden, og alle bliver inkluderet i fællesskabet. Intego imødekommer alle de krav, vi stiller til os selv og andre”, fastslår Bjarne Møller Jensen.

Skalerbarhed vægtes højt

I perioder, hvor arbejdspresset på fabrikken er stort, er behovet for Integos elektrikere skærpet, og op til ti elektrikere arbejder fuld tid hos DuPont. ”Det er vigtigt for os, at Intego har så stor kapacitet, at de med kort varsel kan sende mere mandskab, der kan arbejde struktureret og systematisk. Det kræver en del koordinationsarbejde, men Intego stiller altid med gode folk, der kan arbejde selvstændigt og efterleve vores standarder. At Integos elektrikere har stort kendskab til og erfaring fra fødevareindustrien er også et stort plus for os. I den forbindelse er de bl.a. dygtige til at overholde vores skrappe krav til sikkerhed, miljø og sundhed, som er vores kerneværdier,” fortæller Torben Frahm Petersen, Technical Engineer & SIG DuCap Engineering EMEA hos DuPont.Dialog øger sikkerheden

Hver mandag holder DuPont og Intego et statusmøde, og også her udgør sikkerhed et vigtigt punkt på dagsordenen. ”På mødet sørger vi for, at bemandingen matcher opgavemængden, ligesom vi taler om sikkerhed og nye tiltag, så alle er velforberedte til den kommende uges arbejde”, forklarer Elvin Engelund, projektleder hos Intego. Bjarne Møller Jensen supplerer: ”Dialog er kernen i vores samarbejde med Intego. Derfor er vi også meget glade for, at Integos projektleder altid følger op på opgaverne ved at deltage i vores ugentlige statusmøder. Det giver os tryghed for, at opgaverne udføres til aftalt tid, pris og i tråd med vores værdier”. To gange årligt afholder de to virksomheder også sikkerhedsmøder, hvor 
man udfordrer og inspirerer hinanden til nye sikkerhedstiltag. ”Vores fokus på sikkerhed har medført, at vi ikke har registreret en arbejdsulykke i mere end 800 dage. Vi stiller samme høje krav til de eksterne medarbejdere som til de interne, og ulykkesstatikken viser tydeligt, at en betroet samarbejdspartner som Intego virkelig forstår at efterleve vores regelsæt”, slutter Bjarne Møller Jensen.

Download