Danish Crown Faaborg og Intego i samarbejde om kedelpasning

Først udvidede Intego Odense det elektromekaniske værksteds lokalemæssige kapacitet og gav hermed kunderne mulighed for på døgnbasis at indlevere værktøj og motorer til service, reparation og lovpligtige eftersyn. Siden har det succesfulde værksted fordoblet sin stab af elektromekanikere.

Pasning og servicering af industrielle kedelanlæg er på én gang en højt specialiseret ydelse og en integreret del af Intego Odenses kompetencepalet, når det gælder Industri Service Management
(ISM). ”Intego Odense oplever et stigende behov for el-tekniske services og totalløsninger på områderne Industriel IT & Automation, El-teknisk installation & service og Elektromekanisk service & værksteder”, fortæller afdelingsleder Bjarke H. Jensen, Intego Odense og fortsætter: ”For at kunne honorere den store efterspørgsel udvider vi løbende vores kompetencepalet. I Intego Odenses mangeårige samarbejde med Danish Crown Faaborg har pasning af industrikedler således været et stort speciale.”

ISM - Industri Service Management

”Vi har bred erfaring inden for fødevarebranchen og kan trække på et indgående kendskab – både til virksomhedernes daglige arbejdsgange og til deres tone og traditioner”, fortæller Bjarke H. Jensen. ”Når et hold teknikere tilknyttes en given virksomhed, sikrer vi os derfor ikke kun, at deres faglige kvalifikationer matcher opgaven, men også at holdets kemi i forhold til kundens virksomhedskultur passer. Intego Odense leverer kundetilpassede løsninger, som understøtter fødevarebranchens unikke ønsker og behov. Pasningen af Danish Crown Faaborgs kedelanlæg kunne tilføjes som en naturlig del af virksomhedens ISM-aftale med os om servicering og vedligehold af dens el-tekniske og mekaniske installationer.”

Erfaring, overblik og procesforståelse

”Bag certificeringen som kedelpasser ligger et koncentreret uddannelsesforløb på 8 måneder”,
fortæller kedelpasser Henning Steffensen, Intego Odense og fortsætter: ”Forløbet starter med en måneds skoleophold, som følges af 6 måneders praktik og afsluttes med en måneds skolegang. Herefter går man op til den afsluttende eksamen, hvor bl.a. repræsentanter for Arbejdstilsynet optræder i kredsen af censorer. Certificeringen som kedelpasser er personlig, og hermed følger et stort ansvar. Kort sagt kræver det praktisk erfaring, stort overblik og god procesforståelse at varetage denne funktion.”

Alsidigt arbejdsfelt

”Intego Odenses teknikere har ofte overlappende kompetencer”, fortsætter Henning Steffensen. ”Vi kan varetage et stort og fagligt alsidigt arbejdsfelt. Her findes nøglen til en stor del af den
ekstra fleksibilitet, vi kan levere, og som reducerer kundevirksomhedens omkostninger. ”Selv er
jeg uddannet rørlægger tilbage i 1984. Det har givet et ekstra plus i hverdagen her på Danish
Crown Faaborg, hvor jeg har kunnet medvirke allround i alle former for vedligehold og service – lige fra reparation af maskiner til rørsvejsning og udskiftning af sanitære installationer.”

Fleksible ressourcebesparende løsninger

”Omkring service- og vedligehold har Intego Odense leveret en fleksibel og ressourcebesparende
samlet løsning på et område, hvor behovet fra dag til dag veksler voldsomt og i praksis er umuligt at forudse”, fortæller maskinchef Finn Nielsen, Danish Crown, Faaborg. ”Intego Odenses stab af teknikere, smede, elektrikere og vvs’ere har konstant været kompetencemæssigt klædt på til at løse samtlige opgaver på dette vigtige felt. Det har været en kæmpe fordel for Danish Crown Faaborg kontinuerligt at kunne trække på 2-3 Intego-folk. Eksempelvis stod vi i den situation, at over 50 % af Danish Crown Faaborgs egne teknikere få uger efter annonceringen af slagteriets lukning var kommet i arbejde andetsteds. Her viste vores samarbejde med Intego Odense, som kender alle maskiner, anlæg og installationer ud og ind, sig at være helt uvurderligt.” I januar 2014 blev det besluttet at flytte udbeningen af skinker fra Danish Crown i Faaborg til Danish Crowns fabrik i engelske Bugle. Sidste fase af overflytningen fra Faaborg til Bugle er i gang og forløber planmæssigt. Det betyder, at fabrikken i Faaborg lukker den 12. februar 2016.