Vedligeholdelsesaftale forebygger akutte driftsstop

På en verdensomspændende produktionsvirksomhed som DuPont i Haderslev er det altafgørende, at maskinerne kører uden stop. Derfor har DuPont indgået en vedligeholdelsesaftale med Intego, som hvert halve år tester lejerne på maskinparkens motorer. Ved tegn på slid eller fejl er Intego klar med en fleksibel løsning uden driftsstop.

To gange årligt tester Intego lejernes tilstand, imens maskinerne kører. Det sker med et særligt måleapparat, og de målinger, der foretages, er meget præcise. Faktisk er apparatets detaljeniveau så højt, at det kan måle, hvorvidt det er kuglelejets inderring eller yderring, der er beskadiget – eller om lejet blot mangler smøring.

Et tjek med rapportering

Når Intego har været ude og gennemføre målinger, modtager DuPont efterfølgende en rapport med status på de maskiner, der er blevet testet. Informationerne er samtidig lagret i en database hos Intego, og på den måde er tallene tilgængelige for både DuPont og Intego, som kan sammenligne fra gang til gang, hvor meget slid der er opstået på maskinparken. Skulle der vise sig at være bemærkelsesværdigt store udsving, kan eventuelle fejl tages i opløbet, og lejerne skiftes. Eller der kan laves en note om, at man skal være opmærksom på det pågældende leje ved næste måling.

Et næsten ubemærket besøg

Målingerne foretages af en af Integos erfarne medarbejdere, som er uddannet i at betjene det komplekse måleapparat. Det sker næsten ubemærket, for lejerne testes, imens produktionen kører: ”Vi måler under driften, så der skal ikke lukkes ned for maskinerne” fortæller Intego medarbejder Carsten Johannsen. Intego følger naturligvis DuPonts regelsæt for, hvordan man agerer blandt de store maskiner – det gælder overholdelse af både hygiejne- og sikkerhedsregler. ”Det er en væsentlig fordel for os, at det er den samme Intego medarbejder, der foretager målingerne hver gang. Det er ressourcebesparende, for på den måde undgår vi at introducere en ny mand til vores interne regelsæt hvert halve år”, fortæller Filip Grube, Vedligeholdelseschef hos DuPont, Haderslev.

Automatiske smørekopper

Da det ofte er smøreevnen, der kan være skyld i, at lejerne beskadiges, har Intego installeret automatiske smørekopper på maskinparkens motorer. Er smøringen ikke i orden, sørger automatikken for at dosere den rette mængde fedt til lejerne. Det betyder, at DuPont ikke skal have en medarbejder til at løse denne opgave. Ved manglende smøring slides lejerne hårdere, og levetiden mindskes. Med de automatiske smørekopper minimeres risikoen for slid, uden at DuPont skal trække på interne ressourcer til opgaven. ”Før i tiden skulle vi selv vedligeholde lejerne og smøre med fastdefinerede mellemrum, men med de nye smørekopper sparer vi en medarbejderressource, som i stedet kan bruges et andet sted i produktionen”, fortæller Filip Grube.

Tre lejeskift uden stop

Tre gange i den tid Intego har stået for vedligehold på DuPonts maskinpark, har målingerne resulteret i et efterfølgende lejeskifte. Og skiftet er sket uden dramatiske ændringer i produktionen. De beskadigede lejer er simpelthen blevet skiftet, når den eller de pågældende motorer har kunnet undværes i produktionen. På den måde er der i stedet tale om et kontrolleret driftsstop, som er placeret aften, nat eller i en weekend – skemalagt så det ikke påvirker DuPonts produktionsplan. ”Vi er naturligvis 100% fleksible, så arbejdet udføres på det tidspunkt, hvor driften påvirkes mindst muligt.”, fortæller Carsten Johannsen fra Intego.

En komplet løsning

Registrerer DuPont noget usædvanligt på en maskine imellem to vedligeholdsbesøg, ringer de blot og bestiller en ekstra måling. ”Så rykker vi ud så hurtigt som overhovedet muligt og foretager en måling, så virksomheden kan få besked om, hvorvidt der er noget galt med maskinen”, fortæller Carsten Johannsen. Intego er altid klar til at rykke ud med den nyeste viden omkring målingerne. To gange om året instrueres Integos medarbejdere nemlig i korrekt brug af Leonova SPM apparatet og får information om eventuelle nye funktionaliteter. ”Vi betragter Intego som en yderst kompetent samarbejdspartner på serviceområdet. Målingerne har flere gange resulteret i et efterfølgende lejeskifte, som er blevet gennemført med stor fleksibilitet fra Integos side. Det har betydet, at vores produktion ikke er blevet påvirket, og derfor har samarbejdet allerede været af stor værdi for os”, udtaler Filip Grube.

Service udføres 24 timer i døgnet

Ud over vedligeholdelse af motorer og lejer udfører Intego også mange andre typer elektromekanisk reparations- og servicearbejde, heriblandt vedligeholdelse og opgradering af anlæg i forbindelse med periodiske syn, service på kraner og taljer, smedearbejde samt service på elevatorer. Servicearbejdet tæller også forskellige forefaldende opgaver samt reparationer af fx pumper og håndværktøj, som kræver en hurtig reaktion for at undgå langvarige driftsstop. Arbejdet udføres af veluddannede servicemontører, som hver især er specialister inden for deres område, og som arbejder i døgnvagt. Det betyder, at Integos kunder har adgang til service 24 timer i døgnet. Skulle der opstå et nedbrud, er det blot at ringe til Integos servicemontører, som hurtigt rykker ud og foretager den nødvendige reparation.

Download