Forsyninger

I forsyningsbranchen er der et markant fokus på at spare på energien hos forbrugerne. En forudsætning for, at dette kan ske, er, at forbrugernes energimålere udskiftes til fjernaflæste målere. Her har vi en stor erfaring med talrige udskiftninger for mange forskellige forsyningsselskaber. Erfaringen sikrer dig den effektivitet, som er nøglen til en kosteffektiv udskiftning.

Kompetencemæssig bredde

Hos Intego har vi gennem mange år leveret el-tekniske løsninger til den danske forsyningsbranche. Du får derfor en partner med stor erfaring med de udfordringer, som din virksomhed står over for, og vi ved, hvilke løsninger der kræves. Vi leverer alt fra el-installation, automationsløsninger og lovpligtige eftersyn til service, vedligehold og mekanisk assistance og målerudskiftning.

 

Cases

  • Alle
  • Infrastruktur