Vellykket temadag om lovpligtige eftersyn

I 2014 indgik Intego et samarbejde med Miljøforum Fyn omkring effektiv energi. I den forbindelse blev Integos øvrige kompetenceområder også berørt, og ideen om en temaeftermiddag omkring ’lovpligtige eftersyn’ blev født.

Eftersyn i teori og praksis

Dansk lovgivning stiller en lang række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for en virksomheds medarbejdere og deres omgivelser. Eftersyn i teori og praksis var således på programmet, da 48 af Miljøforum Fyns medlemmer blev inviteret til en temaeftermiddag med bl.a. Arbejdstilsynet som oplægsholder. På mødet blev de relevante regler gennemgået, og der blev givet eksempler på, hvad Arbejdstilsynet ser efter, når de besøger en virksomhed. Odense Zoo fortalte desuden om, hvordan de arbejder med sikkerhedseftersyn i praksis og gav gode tips til systemer, der dokumenterer deres eftersyn, så besøg fra f.eks. Arbejdstilsynet ikke bliver en ubehagelig oplevelse.

En partner på området

At sætte struktur på de lovpligtige eftersyn er netop et af de områder, vi har arbejdet meget med hos Intego. Vi udfører eftersyn inden for el-teknik og mekanik efter et fastlagt forløb jævnfør lovgivningen og leverer al dokumentation via en webbaseret kundeportal. Her finder den enkelte kunde bl.a. eftersynsdokumentation, tidspunkt for næste eftersyn, kontaktperson, statistik og fakturaer.

Vi gentager successen

Den store opbakning til temaeftermiddagen om lovpligtige eftersyn betyder, at vi naturligvis gentager succesen. Næste gang bliver i efteråret, hvor vi igen inviterer til et par timer med information og gode råd omkring gennemførelse af eftersyn.

Læs mere om Intego og lovpligtige eftersyn her