Produktivitetspotentiale på 20-30 % hos danske produktionsvirksomheder

Det næste store væksthop for danske produktionsvirksomheder vil utvivlsomt komme fra digitalisering af produktionsapparatet. Intego, som er leverandør til en lang række af de største danske produktionsvirksomheder, er langt med nye løsninger, der kan øge produktiviteten med op til 20-30 %.

Et stigende antal produkter og tjenester er digitale. Internet of Things (IoT) vinder indpas i en lang række produkter, men det produktionsapparat, som producerer de digitale produkter og andre produkter, halter kraftigt bagefter. Den årlige vækstrate for produktivitetsudviklingen i industrien i Danmark har ligget på 0 eller under 0 de seneste år, og en rapport fra McKinsey Global Institute peger på et uindfriet potentiale på 11.000 milliarder dollars på globalt plan frem mod 2025. Ifølge rapporten udgør en fuld digitalisering af produktionsapparatet så langt det største potentiale, nemlig mellem 1.200 og 3.700 milliarder dollars. Herefter følger byer, sundhedsområdet, biler, bolig mv.

Uudnyttet automationspotentiale

Intego, der blandt andet er hovedleverandør af el-tekniske automationsløsninger til en lang række af de største danske industrikoncerner er enig i konklusionerne fra rapporten, men mener samtidig, at danske produktionsvirksomheder adskiller sig ved allerede at have foretaget en stor del af investeringen uden endnu at hjemtage gevinsten:

"Forestil dig en mellemstor dansk produktionsvirksomhed. Her kan der eksempelvis være installeret 1.000 sensorer fordelt på bygninger, maskiner, lager, kontorer mv., men sandsynligheden for, at sensorerne taler sammen og indgår i et samlet system, er meget lille. Ofte vil der ad åre være taget forskellige autonome digitaliseringstiltag, som ikke snakker sammen og dermed kun indfrier en meget lille del af et samlet effektiviseringspotentiale. Her mangler mange at tage det næste skridt, der hænger som en lavthængende frugt", forklarer afdelingschef Torben Schwartz fra Intego IT & Automation.

Og Torben Schwartz og hans kolleger ser løbende lignende eksempler. Pointen er, at produktionsvirksomheder benytter sensorer til at alarmere om uregelmæssigheder og fejl, og ikke til at forudsige nedbrud eller til at optimere produktionsgange. Det er her, det største potentiale ligger, og det er netop det, Intego ser som sin rolle at tilbyde i den fjerde industrielle revolution.

Væksthop via selvstændige økosystemer

"Hele den vestlige verden inklusive Danmark sukker efter det, der kan give et nyt væksthop oven på otte års økonomisk krise og lavkonjunktur. Det er det, Industri 4.0 handler om, og det er her, at vi er nødt til at stå på det tog, som Tyskland som den væsentligste aktør har igangsat", forklarer Torben Schwartz og fortsætter: "Vi skal inden for få år nå dertil, hvor danske produktionsvirksomheder fungerer som selvstændige økosystemer, hvor maskiner, bygninger, lager og logistik selvstændigt og uden indblanding fra mennesker selv tager beslutninger om regulering, optimering og kontrol baseret på store mængder af data".

Og timingen er tilsyneladende rigtig. Meget af den teknologi, som anvendes i Industri 4.0, er både standardiseret og billig. Bluetooth, RFID, WiFi, Zigbee mv. er både velafprøvede og veldokumenterede teknologier, og der er således ikke grund til at opfinde nye standarder. Samtidig fremstilles avancerede sensorer nu i storskala, så prisen i mange tilfælde er nede på under 10 Euro.

Dansk industri sætter digitalisering i fokus

Intego mærker da også en betydelig interesse hos specielt de store og velstrukturerede danske produktionsvirksomheder:

"Billedet i dansk industri er, at de største koncerner har arbejdet med Industri 4.0 i et stykke tid. Eksempelvis har Danfoss-direktør Niels B. Christiansen udtalt, at Digitalisering står øverst på min og resten af topledelsens dagsorden", siger Torben Schwartz og fortsætter: "Nu skal vi have det næste lag af virksomheder med på vognen, så vi øger produktiviteten og dermed konkurrencekraften – ikke bare i forhold til hjemlige breddegrader, men i global forstand. Potentialet er så stort, at vi fuldt udbygget sagtens kan konkurrere med lavtlønslande både i Østeuropa og Asien".

Konkret består produktivitetsforbedringen af øget oppetid, hurtigere omstilling, højere taktfrekvens, reduceret vedligehold og reparation, færre operatørressourcer, færre fejl, mindre energiforbrug, mindre lagerbinding mv. Og samlet set kan produktionsomkostninger pr. produceret enhed reduceres med op til 20-30 % afhængig af digitaliseringsgrad og branche.

Men det måske allervigtigste for fremtidens produktion bliver personificeret masseproduktion. Det ses inden for en lang række produktkategorier, fx bilindustrien, hvor eksempelvis en Fiat 500 kan fås i flere tusinde forskellige varianter. Denne tendens er en af årsagerne til, at Aalborg Universitet nu – som de første i verden – bygger et Smart Production Lab med en full size produktionshal. Professor Ole Madsen fra Institut for Mekanik og Produktion forklarer:

"Markedet bevæger sig fra klassisk masseproduktion til mass customization og mass personalization – altså krav om en myriade af produktvarianter. Det udfordrer virkelig industrien. Men hvordan sætter vi det i spil, spørger den danske industri sig selv", siger han.

Smart Production Lab vil stå klar i sensommeren 2016 og vil indeholde et væld af robotter og smart teknologi.

Hos Intego følger Torben Schwartz og hans kolleger udviklingen tæt og har allerede flere såkaldte Production Intelligence-projekter kørende hos nogle af de største danske produktionsvirksomheder. I øjeblikket mander Intego yderligere op i afdelingen for IT & Automation og forudser meget stor vækst inden for området allerede fra næste år.