Problem med mobildækning i Isbjerget løst

Det internationalt præmierede ikonbyggeri Isbjerget på Aarhus Havn har været genstand for beboerkritik pga. manglende mobildækning i de 210 luksuslejligheder. Dette problem er nu løst, efter Intego har opsat et DAS-anlæg, så beboerne endelig kan tale i mobiltelefon indendørs.

Isbjerget er blot et ud af flere danske byggerier, der har haft manglende indendørs mobildækning, og der er derfor øget fokus på problemet i byggebranchen. Nye energikrav medfører kraftigere konstruktioner, og det driller i stigende grad teleselskabernes mobilsignaler, der simpelthen ikke kan trænge igennem de tykkere betonvægge, metalfilm i lavenergivinduerne mv.

Udfordringen ved manglende mobildækning

Intego har imidlertid en løsning på det kraftigt stigende problem. Integos teknikere har stor erfaring med opsætning af multioperatør DAS-anlæg, som de fire store teleoperatører i Danmark kan sende deres signaler igennem. Denne løsning var dog ikke tilstrækkelig i det store imponerende Isbjerget-byggeri på Aarhus Havn:

"For at sikre et optimalt antennesignal var det nødvendigt at opsætte antenner i hver eneste lejlighed. Men det ville koste et tocifret millionbeløb, og derfor udviklede vi i stedet en specialdesignet løsning for COWI og NCC i samarbejde med vores radioplanlægger. Løsningen indebar installation af en række antenner udvendigt på bygningen, så de pegede ind i lejlighederne", fortæller Poul Erik Madsen, afdelingsleder hos Intego, Telecom.

Løsningen på manglende mobildækning

Eftersom Isbjerget allerede var bygget, kunne teknikerne ikke gemme de nye kabler i væggene. Der skulle derfor en innovativ løsning til, så kablerne kunne integreres i arkitektonisk pæne føringsveje. "Vi fik specialfremstillet kabelkanaler, der blev monteret på indersiden af facaden i opgangene og malet i samme farve som opgangene. På den måde leverede vi en æstetisk, funktionel og økonomisk løsning, og beboerne i Isbjerget kan nu bruge deres mobiltelefoner i lejlighederne", siger Poul Erik Madsen.

Den manglende mobildækning i Isbjerget kommer bag på Mikkel Frost, som er indehaver af arkitektfirmaet Cebra, der har tegnet ikonbyggeriet. Han glæder sig dog over, at der er fundet en løsning på problemet og vil være opmærksom på udfordringen med manglende indendørsdækning i fremadrettede projekter: "Vi tager helt klart denne hændelse med Isbjerget til efterretning, og vi vil ved fremtidige byggerier være opmærksomme på denne problematik. Men jeg vil stadig mene, at den manglende mobildækning er et fælles ansvar mellem arkitekten, totalentreprenøren, rådgiveren, bygherren og ingeniøren, fordi der er flere elementer, der spiller ind i en byggeproces", siger han.

Fokus på manglende mobildækning i dansk byggeri

Isbjerget i Aarhus er blot et ud af mange byggerier, der har haft problemer med at få mobilsignal inde i bebyggelsen, og det er der flere grunde til, mener erfarne folk i byggebranchen. Flere bygherrer og entreprenører er opmærksomme på det stigende problem, hvor flere parametre spiller ind.

"Siden flere har fået mobiltelefoner, og vi i dag bygger lavenergihuse, der gør det problematisk for radiobølger at trænge igennem byggematerialerne, er det blevet et markant problem med den manglende mobildækning i nybyggerier. F.eks. har Isbjerget mange høje, snævre korridorer, og når radiobølgerne flyder hen over taget, kan de ikke trænge ned mellem bygningerne, og så får beboerne ikke noget signal", siger Carsten Jensen, forretningsudviklingschef hos Intego.

Fremtidssikret indendørs mobildækning

Det er især ved nyudviklede områder, f.eks. havnefronter, der er problemer med indendørsdækning. Rent lovgivningsmæssigt er mobilselskaberne nemlig kun påbudt af telestyrelsen til at levere en udendørsdækning, hvilket selskaberne nøje overholder. Derfor ender regningen for den indendørs mobildækning oftest hos ejeren af bygningen.

"Som rådgiver er vi opmærksomme på, at behovet for mobilkommunikation i byggerier er stigende, og at konstruktionerne i bygninger bliver tættere på grund af de stigende energikrav. Dermed bliver behovet for indendørs mobilløsninger større. Måske vil den bedste løsning være, hvis der lovgives eller formuleres nogle fælles regler på området, der sikrer, at danske byggerier i fremtiden har indendørs mobildækning", siger René Aaholm, seniorspecialist fra rådgivningsfirmaet COWI.