Odense Kommune sætter strøm på bilparken

Som en af de første kommuner i landet har Odense udskiftet hele den kommunale bilpark til elbiler. Det foregik i samarbejde med Energi Fyn og Intego, som har installeret 57 ladestandere på ni lokationer.

Intego har stået for installation, test og idriftsætning af ladestanderne, som er placeret ved de enkelte plejecentre i kommunen. Trods de nye afgiftsregler, som træder i kraft ved årsskiftet, bliver de eldrevne biler efterhånden mere synlige i bybilledet – både i Odense og resten af landet. Det kan blandt andet aflæses på antallet af ladestandere. Sideløbende med projektet for Odense Kommune har Intego installeret 20 offentlige ladestandere i kommunen og er p.t i gang med 14 nye standere i Aalborg Kommune. Alt i alt har Intego siden 2010 installeret, testet og idriftsat flere end 400 ladestandere over hele landet for E.ON og tidligere BetterPlace. Ydermere udruller Intego og Teslas Supercharger stationer, som indtil videre er installeret i Hjørring, Randers, Aarhus, Rødekro, Middelfart, Køge, Kirstinehøj samt Nr. Alslev. Lige nu pågår udvidelse af Nr. Alslev samt etablering af en ny i Slagelse.
 
Billedet viser Tina Boldsen, som er Koordinator i Aalborg. Intego lagerfører E.ON ladestandere i Aalborg, Aarhus, Kolding samt Odense, så der altid hurtigt kan etableres en ny eller udskiftes en beskadiget stander, hvis behovet opstår.