Minister tager temperaturen på Intego i Hedensted

Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, besøgte Intego i Hedensted for at tage pulsen på erhvervslivet i lokalområdet. Hedensted og de omkringliggende byer er da også familiære for Troels grundet sin opvækst.

Under besøget var et af de emner, der kom på bordet, installationsbranchens rekrutterings-udfordringer. Når det gælder elektrikere, er der nemlig noget nær fuld beskæftigelse. Derfor er en stærk lærlingeindsats også helt afgørende for at sikre kvalificeret arbejdskraft – også i fremtiden.

”For nylig rundede vi 100 lærlinge fordelt på vores 14 afdelinger, hvor vi på landsplan er mere end 800 ansatte. Derfor udgør lærlinge en stor del af vores virksomhed, hvor vi har stort fokus på at udvikle de unge og inddrage dem i vores Intego-kultur,” fortæller Morten Pedersen, afdelingschef for kædebutikker, der har fem lærlinge tilknyttet. Herudover er der fire lærlinge ansat inden for Installation og Service, som Ole Skibsted står i spidsen for.

”Her har I godt fat, og det lægger vel også noget over gennemsnittet?” Indskyder Troels. Fra politisk side, er der nemlig fastsat en procentsats for antallet af lærlinge, som en virksomhed skal have ud fra dens størrelse og fagområde. Her har Intego knap 20 mere end målsætningen.

Pensionsdebatten fyldte også i Integos lokaler

Imens Troels besøgte Intego i Hedensted, arbejdede hans far, Aage Poulsen, ude på lageret. Han er nemlig ansat som arbejdsmand et par dage om ugen samtidig med sin pension.

Pension var da også ét af de emner, som var oppe at vende på dagens besøg. Imens de ansatte stimlede sammen om bordet i kantinen, fik afdelingens alderspræsident, Kaj Anker Hansen, da også en kæk bemærkning med på vejen: ”Kaj, ham slipper vi ikke sådan af med.”

Sidste år fejrede Kaj sit 50 års jubilæum hos Intego og rundede samtidig 68 år. Selvom pensionsalderen er passeret, så arbejder han fuld tid. Hos Intego fortsætter flere også som seniorkonsulenter trods pension.

”Det kræver, virksomheden er rummelig, så der er plads til dem, som gerne vil arbejde længere tid – og det er både min far og Kaj jo gode eksempler på. Selvfølgelig er vi opmærksomme på, at der også skal være ordninger til dem, som er nedslidte og har fysikken i mod sig,” indvender Troels.

Ud over pension, rekruttering og lærlinge, fik Troels også indblik i den udvikling, Intego har gennemlevet de seneste år, hvor afdelingen i dag tæller 70 ansatte. Efter dagens besøg hos Intego, besøgte Troels også en række virksomheder i nabobyen Lindved, hvor han i sin tid gik i skole.