Intego vil udlære de bedste elektrikere

Omtrent hver tiende ansat hos Intego er lærling. Vi har fast 70-80 lærlinge i hele landet. Dét er også et område, som ligger den administrerende direktør nært: ”Vi har et konstant fokus på at udlære de bedste lærlinge, så vi kan imødekomme vores kunders behov for kvalificeret arbejdskraft.”

Elektrikerlærlinge er i høj kurs hos Intego – og det har de altid været: ”Arbejdsløsheden inden for vores fag er lav, og derfor kan det også være svært at rekruttere medarbejdere,” indleder administrerende direktør og medejer af Intego, Jens Frost Mikkelsen, og fortsætter: ”Men for Intego er det ikke nok bare at leve op til branchegennemsnittet i forhold til antallet af lærlinge. Det handler om, at vi giver lærlingene de bedst mulige vilkår, så de bliver blandt de bedste inden for deres fag. Derfor har vi bl.a. også kvalificerede lærlingeansvarlige, der hjælper med at lave individuelle aftaler og sikrer, vores lærlinge får varierende opgaver.”

Herudover lægger Intego vægt på, at lærlingene skal være en del af virksomheden og dens kultur. Det indebærer bl.a., at lærlingene kommer med ud på forskelligartede opgaver hos kunderne både inden for erhverv, industri og infrastruktur. Udover fokusset på det faglige, så lægger Intego også vægt på trivsel og et godt sammenhold. Dét er også noget, Integos elektrikerlærling Morten Brøndum kan nikke genkendende til:

Lærling sætter pris på sammenhold, udvikling og opgavevariation 

”Intego sætter pris på sine medarbejdere, og som lærling bliver du behandlet på lige fod med alle andre. Du får lov til at komme med ud på nogle spændende opgaver hos kunderne, hvor der er stor variation i det, du laver. Vores lærlingeansvarlig er også med til at sikre, man hele tiden udvikler sig og bliver dygtigere til sit fag,” fortæller Morten Brøndum, der er elektrikerlærling i Integos afdeling i Aalborg.

Udover muligheden for at dygtiggøre sig inden for sit fag, så spiller det sociale også en afgørende rolle for at være en attraktiv lærlingeplads: ”Der er altid hjælp at hente hos mine kollegaer, når jeg har et spørgsmål eller har brug for hjælp. Der er også et rigtigt godt sammenhold i Intego – både med de andre lærlinge og svende,” siger han uddybende.

Læs mere: Ledige stillinger hos Intego

Intego har udvekslingsaftaler med andre virksomheder 

For Mortens lærlingeansvarlig, Brian Bisgaard Kristensen, vækker det da også glæde, at han er med til at sikre de kommende elektrikere en god læretid:

”Vi gør en aktiv indsats for at imødekomme vores lærlinges ønsker og behov, så vi sikrer, de hele tiden udvikler sig. Her handler det bl.a. om, at de får lov til at prøve kræfter med mange forskellige opgavetyper. Hvis den enkelte lærling har nogle særlige ønsker, fx hvis de gerne vil til udlandet og arbejde, eller hvis de gerne vil kombinere praktikken hos os med praktik i en anden virksomhed, så tilbyder vi også det,” forklarer Brian Bisgaard Kristensen, der er serviceleder hos Integos el-tekniske afdeling i Aalborg.

Én af de virksomheder, Intego har et lærlingesamarbejde med er Arla Akafa. Her har man fast et antal fælles lærlinge, der arbejder på skift hos de to virksomheder. Det sikrer, den enkelte lærling får et bredt indblik i, hvad elektrikerfaget har at byde på.