Intego runder en halv milliard

Hos Intego har vores omsætning nu rundet en halv milliard, og det seneste år har vi øget vores markedsandele i et ellers stagnerende og delvist faldende marked.

”Vi har samlet set meget tilfredse med udviklingen i det forgangne år. Vi har fulgt vores strategiske målsætninger, og vi tager markedsandele. Det betyder, at driften har kunnet bidrage med et positivt cashflow på 10 millioner kroner. Indtjeningen for året er dog isoleret set ikke tilfredsstillende, men vi glæder os over, at resultatet ikke skyldes strukturelle udfordringer”, forklarer adm. direktør Jens Frost Mikkelsen.

Regnskabet for 2013/14 viser en omsætningsstigning på 18%. Indtjeningen er dog minimeret i forhold til året før, og her spiller to tabsgivende projekter samt implementering af opkøbet af SysTek-Skræddergaard i Herning ind.

Industri og infrastruktur i fokus

En af forklaringerne på den positive vækst er en bevidst satsning på industri og infrastruktur frem for eksempelvis byggeri, hvor mange af vores konkurrenter er eksponeret. Vi har bevidst opbygget stærke kompetencer inden for automationsområdet samt el- og mekanisk service, som sammen med et landsdækkende set-up, stor kompetencemæssig bredde og fleksibilitet er noget af det, som vores kunder værdsætter.

Branchetilpassede koncepter

Hos industrien har vi haft stor succes med at tilbyde koncepter, som både på kort og lang sigt er en god investering for vores kunder. Det gælder eksempelvis automatiseringsprojekter og projekter, der skal reducere driftsstop: ”Store dele af den tilbageværende industri i Danmark klarer sig godt. Nogle satser på nicher, mens andre kan konkurrere med udlandet ved hele tiden at investere og være foran på produktivitet. Det er her, at vi har vores helt store berettigelse”, fortæller Jens Frost Mikkelsen og fremhæver koncepter som Industri service management (ISM), Intego PI (Production Intelligence) med kontinuerlig produktivitetsmåling samt Lovpligtige eftersyn, hvor Intego har opnået en markedsledende position i Danmark.

Omsætningsvækst i 2015

Jens Frost Mikkelsen ser også positivt på fremtiden. Det er ledelsens forventning, at der i det kommende regnskabsår igen kan realiseres en vækst i omsætning og en markant forbedret indtjening i niveauet 15-20 millioner kroner. Forventningen er dels baseret på en realisering af potentiale og synergier i de gennemførte opkøb og på et uudnyttet potentiale i de nyudviklede koncepter.

”2015 bliver et år, hvor vi vil fortsætte den positive organiske vækst. På den korte bane vil bundlinjen blive forbedret betydeligt, men vi skal også hele tiden vækste på toplinjen og herved tage markedsandele. Det er vores målsætning, og det har vi en klar forventning til også på længere sigt”, slutter Jens Frost Mikkelsen.