Intego opnår certificering i el-termografering

Kun 13 el-tekniske firmaer i Danmark er DBI-godkendt til at udføre el-termografering, og her er Intego iblandt. DBIs skærpede retningslinjer for godkendelsen kræver, at både virksomhed og el-termografer er certificerede. Certificeringen, som flere og flere forsikringsselskaber efterspørger, sikrer, at termograferingen udføres fagligt korrekt.

Defekte eller overbelastede installationer kan forårsage fejl, kortslutning eller overophedning, som kan lede til nedbrud, brand eller i værste fald personskade. Med moderne termografi-instrumenter er det muligt at lokalisere temperaturforskelle forebyggende. Denne opgave kræver, at instrumenterne betjenes af certificeret personale med erfaring og opdaterede kompetencer inden for el-termografering. Flere og flere forsikringsselskaber kræver, at deres kunder udelukkende benytter certificerede leverandører af el-termografering.

Tre certificerede el-termografer

DBI, der er Danmarks videncenter for brand og sikring, har opstillet en lang række skærpede kompetencekrav gældende fra august 2014. Formålet er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for el-termografering. Intego har imødekommet samtlige krav for at blive virksomhedsgodkendt og har fået tre medarbejdere personcertificeret. De nye retningslinjer indebærer, at virksomheder, der er godkendt til el-termografering, mindst skal have én fastansat el-termograf. Hos Intego imødekommer vi det krav ved at have tre el-termografer ansat, som dækker hele Danmark.

Imødekommer skrappe krav

DBI stiller bl.a. krav om, at certificerede virksomheder skal auditeres både internt og eksternt, mens de nye retningslinjer også indeholder skærpede krav til de anvendte termografi-kameraer. I forbindelse med certificeringen har vi hos Intego investeret i tre nye kameraer med meget stor temperaturnøjagtighed, og vores tre certificerede medarbejdere bliver løbende efteruddannet i henhold til DBIs omfattende forskrifter. For at opretholde virksomhedsgodkendelsen skal vi årligt indsende omfattende dokumentation for bl.a. antal udførte el-termograferinger, kalibrering af udstyr samt uvildighed. DBI kræver, at der foreligger dokumentation på både virksomheds- og personniveau; det er din sikkerhed for, at vi udfører termografering i henhold til gældende lovkrav.

Med den nye certificering ser vi hos Intego frem til at imødekomme vores kunders stigende efterspørgsel på fremtidssikret el-termografering.

Læs mere om El-termografering og se cases her.