Intego leverer totalløsning til nyt IKEA-varehus

Da IKEA i marts 2013 påbegyndte opførelsen af et spritnyt varehus i Aarhus, var det med Intego som ansvarlig for den el-tekniske entreprise. Det store projekt stod på i næsten halvandet år og krævede hele 24.500 mandetimer til installationsopgaver på både varehus og parkeringsarealer.

Da leverandøren af el-teknisk entreprise på det 31.500 kvadratmeter store IKEA-varehus skulle findes, faldt valget på Intego. Anders Lyhne Nordtorp, Ekspansionschef IKEA Danmark, fortæller, at IKEA altid baserer sit valg af leverandører og samarbejdspartnere på en række parametre, bl.a. kompetencer og kapacitet, samt om de kan overholde IKEAs sikkerhedsregulativer.

Halvandets års intensivt arbejde

Det el-tekniske arbejde i det enorme varehus strakte sig over en periode på næsten halvandet år. Op imod 30 Intego-medarbejdere arbejdede intensivt på at få samtlige installationer klar til tiden. ”Samarbejdet med Intego er forløbet planmæssigt, og vi er tilfredse med resultatet”, udtaler Anders Lyhne Nordtorp.

Fleksibilitet fra dag til dag

I forbindelse med det omfattende projekt opstod der løbende udfordringer, som blev løst i et tæt samarbejde. Det krævede stor fleksibilitet fra begge parter, og Integos brede el-tekniske kompetencer og kapacitet gjorde det muligt, at IKEAs aktuelle behov kunne imødekommes fra dag til dag.

Tillidsfuldt samarbejde

Det er afgørende, at det el-tekniske team fungerer effektivt på alle niveauer ved et så stort projekt som opførelsen af IKEA Aarhus. Alt lige fra montering af en enkelt LED-pære til den overordnede projektstyring skal forløbe planmæssigt. Derfor er tillid mellem de samarbejdende parter et vigtigt parameter. ”Intego havde hele tiden en projektleder on-site, så alt forløb planmæssigt, og vi fik det resultat, som vi forventede”, slutter Anders Lyhne Nordtorp.