Intego fortsætter strategi- og vækstspor

Intego har i det forgangene regnskabsår løftet toplinjen med 9,3 procent, og dermed nærmer den årlige omsætning sig nu 600 millioner kroner. Væksten kommer fra organisk vækst inden for alle forretningsområder, og dermed følger Intego den langsigtede strategi.

Den positive vækstkurve fortsætter for Intego, der leverer tekniske løsninger inden for el, automation og mekanisk service til erhverv, industri og infrastruktur. Integos regnskab for 2016/17 viser, at Intego for andet år i træk har formået at løfte omsætningen markant. Omsætningen er således steget med 9,3 procent til 594 millioner kroner.

"Den fortsatte vækst på toplinjen er et resultat af organisk vækst inden for alle vores forretningsområder, og særligt er vores afdeling i København gået markant frem. Vores målsætning for regnskabsåret var en vækst på 5-10 procent, og vi er meget tilfredse med at konstatere, at væksten ligger i den øvre ende af intervallet," forklarer adm. direktør og medejer Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

"Vi ser desuden den positive udvikling som en realisering af vores langsigtede strategi, der blandt andet indebærer et større fokus på forretningsområdet digitalisering og automation. Vi er i fuld gang med en transformation fra en traditionel el-teknisk servicepartner til en teknisk servicepartner, der mestrer alt fra el-tekniskarbejde til automation, industriel IT, mekanisk service og service management m.m. Derudover er den stigende aktivitet inden for grøn omstilling over hele landet med øget fokus på elektrificering ligeledes med til at løfte efterspørgslen på vores kompetencer."

Udover kerneområderne fokuserer Intego på en række nicheområder, som blandt andet tæller kraftværker, infrastruktur til el-biler og vindenergi, og det er særligt disse kompetencer, som den grønne omstilling øger efterspørgslen på, siger Jens Frost Mikkelsen supplerende. Integos øvrige nicheområder er fiberinfrastruktur, telecom, kædebutikker, målerudskiftning og teknikhus-løsninger.

Intego har i det forgangne år fortsat investeringen i løsninger og services til digitalisering af industrivirksomheder. Senest har man oprettet en ny intern afdeling for kundevendte IT-systemer, der skal samle alle virksomhedens eksisterende og fremtidige IT-løsninger til kunderne med henblik på at videreudvikle forretningsområdet yderligere.

"Vi har en klar strategi for industri 4.0, hvor vi vil være med til at sætte dagsordenen for den nye industrielle virkelighed. Vi er i dag teknisk servicepartner for store danske koncerner som Danish Crown, Siemens Gamesa og DLG, men i de kommende år ser vi også et kæmpe markedspotentiale hos de mindre og mellemstore danske produktionsvirksomheder. Industriens effektiviseringskrav er benhårde, og dem vil vi hjælpe dem med at opfylde," siger Jens Frost Mikkelsen og uddyber:

"Gennem de seneste år har vi for alvor konsolideret os inden for langvarige og tætte kundeforhold i form af vores ISM-aftaler (Industry Service Management-aftaler). Med vores alsidighed kan vi dække alle de behov, som kundens tekniske afdeling måtte have med en række produktivitets- og fleksibilitetsfordele til følge."

Indtjeningen for året er på godt 22 millioner kroner, og det er en anelse lavere end i regnskabsåret 2015/16, og det er der en årsag til, fortæller Jens Frost Mikkelsen:

"Sidste års indtjening var positivt påvirket af engangsindtægter blandt andet fra frasalget af datterselskabet Intego Shelters. Sammenholdes indtjeningen med sidste års resultat eksklusiv effekten fra engangsindtægten, er der realiseret en vækst i indtjeningen på 10% og hele 54% i forhold til 2014/15. Det er vi meget tilfredse med specielt set i lyset af, at der er investeret betydelige midler i vækst og udbygning af kompetencer."

Indtjeningen lander i regnskabsåret på 3,7 procent af omsætningen, hvor den langsigtede målsætning fortsat er 6 procent.

Nye afdelinger og flere medarbejdere

Intego er i dag repræsenteret med 14 afdelinger på landsplan, og det er tre flere end ved sidste års regnskab. De tre nye afdelinger ligger i Randers, Viborg og Nakskov.

"Vi kombinerer et stærkt landsdækkende setup med en lokal tilstedeværelse, og det er en af vores store styrker. Når vi ønsker at indgå tætte partneraftaler med vores kunder, er lokale afdelinger afgørende for tilliden og ikke mindst fleksibiliteten," fortæller Jens Frost Mikkelsen. 

I regnskabsperioden har Intego desuden udvidet det gennemsnitlige medarbejderantal med hele 96 til 676. Det øgede antal medarbejdere skyldes blandt andet de tre nye afdelinger, mens de fleste afdelinger har mandet op de seneste 12 måneder. Aktuelt har antallet af medarbejdere rundet 700.

"Forventningen er, at vores aktivitet vil stige de kommende år, og derfor kommer vi også til at ansætte endnu flere nye medarbejdere. I samme forbindelse investerer vi betydeligt i uddannelse og kompetenceudviklingsprogrammer, så vi både styrker vores employer brand og sikrer, at vi kan leve op til vores målsætninger."

Forventning om fortsat vækst

Intego forventer at kunne øge både top- og bundlinje i det kommende regnskabsår. Målsætningen er en organisk vækst på 6-8 procent, mens indtjeningsgraden også skal løftes.

"Vi skruer endnu mere op for vores investering i digitaliseringsløsninger, og derudover skal vækstmålsætningen realiseres gennem organisk vækst i udvalgte geografiske områder," siger Jens Frost Mikkelsen.

Han fortæller afslutningsvis, at Intego i øjeblikket arbejder målrettet på at udvide tilstedeværelsen på Sjælland yderligere, enten gennem organisk vækst eller gennem akkvisitioner.