Industriens køb af teknisk assistance eksploderer

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik køber danske industrivirksomheder nu teknisk assistance for hele 6,5 milliarder kroner, og det er mere end en fordobling sammenlignet med den seneste måling. Flaskehalse og teknologisk udvikling er blandt årsagerne, vurderer Intego, der har samarbejdsaftaler med en lang række virksomheder på landsplan.

De danske industrivirksomheder køber i stigende grad tekniske hjælp ”ude i byen”. Danmarks Statistik har i år opgjort tallene fra industriens indkøb i 2016 (til og med 30. april 2017), og her blev der ifølge de nye tal investeret hele 6,5 milliarder i teknisk assistance. Det svarer til en stigning på over 120 procent i forhold til året før.

Hos Intego mærker man tydeligt den øgede efterspørgsel på virksomhedens serviceaftaler, og ifølge direktør Jens Frost Mikkelsen er det en kombination af flere ting, der driver udviklingen.

"Der sker rigtig meget ude i de danske industrivirksomheder i disse år. Den teknologiske udvikling med især industri 4.0-teknologier begynder for alvor at gøre sit indtog, og det har medført en række nye tekniske muligheder, der kan være med til at understøtte virksomhedernes stramme effektiviserings- og produktionskrav. Samtidig oplever rigtig mange virksomheder flaskehalse på medarbejdere med teknisk kunnen," fortæller Jens Frost Mikkelsen.

Intego har allerede for år tilbage indgået serviceaftaler med en lang række store industrivirksomheder – heriblandt DLG, Danish Crown og Coop - men ifølge direktør Jens Frost Mikkelsen er det særligt de mellemstore virksomheder, der har fået udviklingen til at accelerere:

"Vi kan tydeligt mærke, at der sker noget voldsomt på markedet i disse år. Især mellemstore industrivirksomheder, som vi har rigtig mange af i Danmark, vækster, og det skaber et øget behov for teknisk assistance. Samtidig er mellemsegmentet efterhånden også ved at være modne til for alvor at tænke i nye og digitale tiltag, der kan udvikle og optimere produktionen og dermed bringe dem til nye niveauer. Det betyder også, at der lige nu er stor efterspørgsel på rådgivning om de nye muligheder," siger Jens Frost Mikkelsen.

Det er hovedsageligt virksomheder inden for maskinindustrien, der med en vækst i indkøb af teknisk assistance på mere end 350 procent har drevet stigningen i den samlede industris køb af ekstern assistance.

Stort behov for specialister

Hos Intego skelner man typisk mellem tre typer af samarbejder med virksomhedens industrikunder. Den første er serviceaftaler, hvor Intego er tilknyttet en kunde på fast basis, men hvor kunden er primus motor i forbindelse med opgaverne. Den anden type er ad hoc-tilkaldeopgaver, mens den tredje er de såkaldte ISM-aftaler, der er langvarige strategiske samarbejder, hvor Intego i mange tilfælde overtager virksomhedens tekniske afdeling.

"Vi oplever særligt en vækst inden for ISM-aftalerne både blandt de store og de mellemstore virksomheder, og det ser vi som et udtryk for, at den tekniske virkelighed i industrien er blevet langt mere kompleks end tidligere. Den nye virkelighed kræver en højere grad af specialisering, og det kan være svært at samle alle de nødvendige kompetencer i virksomhedernes egne tekniske afdelinger," forklarer Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

"De kompetencer kan vi lettere samle hos os, da vi kan bringe dem i spil hos en lang række virksomheder. Vi tilbyder med andre ord den nyeste viden samt en robusthed og et stort bagland, der gør, at vi både kan levere de nødvendige kompetencer samt det nødvendige mandskab efter behov."

Jens Frost Mikkelsen hæfter sig desuden også ved, at det i dag er blevet sværere for produktionsvirksomhederne både at tiltrække og holde fast i deres tekniske medarbejdere. Medarbejdere forventer ifølge ham i stigende grad at udvikle sig og teste sig selv med nye udfordringer, og det kan være besværligt for en almindelig industrivirksomhed at honorere de ønsker.

"Mange er bange for at blive i det samme arbejdsmiljø for længe af frygt for at gå i stå i karrieren. Udviklingen går så stærkt, at det er afgørende med løbende kompetenceudvikling, og det er både svært og omkostningstungt for virksomhederne at sende medarbejderne på kurser i de intervaller, som udviklingen kræver. Det er er også blandt årsagerne til at flere vælger at outsource. Virksomhederne har fået øjnene op for, at det er med til at sikre motiveret arbejdskraft, der samtidig er opdateret med den nyeste viden."

Selv er Intego i dag vokset til mere end 750 medarbejdere, og ifølge Jens Frost Mikkelsen arbejder virksomheden løbende på at tilknytte flere nye medarbejdere for at imødekomme det store vækstpotentiale og samtidig styrke den lokale tilstedeværelse. Intego har i dag 14 afdelinger på landsplan.

"Netop den lokale tilstedeværelse er vigtig i forhold til de helt tætte kundesamarbejder. Det skaber en tryghed, der er helt afgørende i en outsourcingproces. Det er også derfor, at vi i de senere år har åbnet en del nye afdelinger," siger han.

Fakta – Industrien indkøb af teknisk assistance i 1000 kroner

2015  2016  Forskel  Procent
Den samlede industri  2.912.320  6.507.213 3.594.893   123,4374
 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri  160.553  303.296  142.743  88,90709
 Tekstil- og læderindustri  135.110  140.448  5.338  3,950855
 Træ- og papirindustri, trykkerier  75.242  72.299  -2.943  -3,91138
 Kemisk industri og olieraffinaderier mv.  252.870  307.793  54.923  21,71986
 Medicinalindustri  43.573  17.044  -26.529  -60,884
 Plast-, glas- og betonindustri  20.1032  24.6593  45.561  22,66356
Metalindustri 31.9933 41.8548 98.615 30,82364
Elektronikindustri 26.8512 23.3428  -35.084  -13,0661
Fremst. af elektrisk udstyr 25.657 22.218 -3.439 -13,4037
Maskinindustri 942.834 4.276.913 3.334.079 353,6231
Transportmiddelindustri 48.334 34.732 -13.602 -28,1417

Om statistikken (Kilde - Danmarks statistik)

Statistikken inkluderer alle virksomheder inden for industrien med 50 eller flere medarbejdere. Virksomhederne indberetter til statistikken på baggrund af deres regnskabssystem, og statistikken følger derfor virksomhedens regnskabsår. For virksomheder med forskudt regnskabsår i forhold til kalenderåret medtages regnskabsår med afslutning til og med 30. april året efter i det pågældende statistikår. Statistikåret 2016 omfatter således indberetninger for kalenderåret 2016 som regnskabsår samt for regnskaber afsluttet frem til 30. april 2017. Næste opgørelse kommer i 2019.