Hæder og fastansættelse til nyudlærte elektrikere

Hos Intego i Midtjylland kan vi næsten ikke få armene ned: Tre netop færdiguddannede elektrikerlærlinge har alle klaret sig så flot, at de er blevet fastansat. Og to ud af de tre har ovenikøbet afsluttet deres uddannelse med en medalje.

En svendeprøve består af to opgaver: en praktisk og en teoretisk. Og når man som lærling leverer så overbevisende et resultat, at begge opgaver belønnes med et 12-tal, udløser det en medalje fra Installatørernes Organisation Tekniq.

”Som virksomhed er vi ovenud stolte af, at vores lærlinge får så flot en svendeprøve. Det er udtryk for, at vi har nogle rigtig dygtige lærlinge, som udviser engagement og tager ansvar for deres egen uddannelse. Og skal vi klappe os selv lidt på skulderen, så er resultaterne jo også en ros til Intego som virksomhed og til de medarbejdere, der har været med til at oplære dem”, lyder det fra Lars Hartmann Rømer, som er afdelingsleder i Intego Midtjylland.

Ansvar og udfordringer

En af de nyuddannede elektrikere, hvis resultat udløste en medalje, er 26-årige Kasper Brødsgaard, som er uddannet med speciale i automation & regulering. Efter afsluttet læretid har han fået fastansættelse i Integos afdeling for Industriel IT & automation, hvor han primært beskæftiger sig med maskinanlæg i industrien.

”Som lærling har jeg oplevet, at man ikke bare får lov til at kigge en svend over skuldrene – man får sine egne opgaver og får uddelegeret ansvar. Man bliver bare kastet ud i tingene, og hvis man så kommer lidt på dybt vand, er der altid hjælp at hente, fortæller Kasper Brødsgaard og fortsætter: ”Det er muligt at få de udfordringer, man selv ønsker, og man får lov til at arbejde praktisk med det, vi lærer om på skolen”.

Kasper Brødsgaards praktiske svendeprøve bestod af fremstilling af et ventilationsanlæg med varmegenvinding af luften via luftreguleringsspjælde, mens han i den teoretiske del bl.a. skulle redegøre for produktets bagvedliggende teori og de sikkerhedsmæssige aspekter ved brug. Et samlet produkt, som var resultatet af hårdt arbejde, høj arbejdsmoral og ikke mindst et ønske om at udfordre sig selv og yde sit allerbedste:

”Jeg vil gerne gøre det bedst muligt hver gang. Hvis man kun lige klarer sig igennem, er der jo mange ting, man går glip af. Og man udvikler sig mere, jo sværere opgaver man får”, lyder det fra den unge elektriker.

Investering i nutid og fremtid

Lars Hartmann Rømer fortæller, at man hos Intego prioriterer uddannelse af nye folk i faget højt, og at man allerede i Midtjylland har taget tre nye lærlinge ind:

”Vi betragter ikke kun vores lærlinge som en investering i fremtiden, men i høj grad også som en investering i nutiden. For selvom vi selvfølgelig også har et samfundsansvar for at sørge for uddannelse af fremtidens arbejdskraft, så ser vi i allerhøjeste grad lærlingene som en gevinst for virksomheden i form af kvalificeret arbejdskraft – både nu og fremadrettet”, fortæller Lars Hartmann Rømer fra Integos afdeling i Midtjylland.

Og Integos lærlingepolitik må siges at være et skoleeksempel, når man kigger på den nye trepartsaftale, som Regeringen og arbejdsmarkedets parter netop har indgået. Målet er at skabe op imod 10.000 flere lærepladser frem imod 2025, og den nye aftale belønner de virksomheder, der uddanner lærlinge – og straffer dem, der ikke gør. I øjeblikket uddanner den danske el-branche i gennemsnit 18 % lærlinge (fordelingen ml. lærlinge og faglærte), men hos Intego i Midtjylland ligger tallet på 26 %.

Den midtjyske afdeling har på nuværende tidspunkt 19 lærlinge, og antallet af lærlinge skyldes ikke en fastsat kvote eller målsætning, der skal nås:

”Vi har en strategi om, at alle svende, der har evnen til at lære op og lære fra sig, skal have en lærling tilknyttet. Og jo bedre oplæring vores lærlinge får, desto bedre bliver de som kommende medarbejdere”, forklarer Lars Hartmann Rømer og uddyber:

”Hos Intego opererer vi ikke med deciderede ’lærlingeopgaver’. Vi tror på, at den gode oplæring sker ved uddelegering af ansvar og faglige udfordringer. Derfor løses alle opgaver så vidt muligt i samarbejde mellem lærling og svend, og det er med til at styrke såvel fællesskab som det faglige niveau hos begge parter”.

På billedet ses fra venstre: Kasper Lerche Holm, Kasper Brødsgaard og Peter Rahbek.