Flot fremgang i både omsætning og indtjening hos Intego

Intego har i det seneste regnskabsår realiseret en vækst på godt 8 procent på toplinjen, som dermed runder 640 millioner kroner, mens bundlinjen er løftet med næsten 12 procent. Væksten er organisk og er især et resultat af et vedholdende strategisk fokus på tætte og langvarige kunderelationer samt et endeligt gennembrud for virksomhedens nye digitaliseringsafdeling for app-baserede værktøjer til produktionsoptimering.

Intego kan se tilbage på et særdeles positivt regnskabsår for 2017/2018. Med en stigning i omsætningen på godt 8 procent til 640,5 millioner og et løft i indtjeningen med tæt på 12 procent til 24,7 millioner kroner holder Intego fast i vækstsporet, og det glæder adm. direktør og medejer Jens Frost Mikkelsen:

"Vi er meget tilfredse med fremgangen, der lever op til vores målsætninger for regnskabsåret om en organisk vækst på 6-8 procent. Det er desuden positivt, at væksten på bundlinjen følger med og endda overgår den pæne toplinjevækst, så vi tjener penge, mens vi vokser," siger han.

Jens hæfter sig særligt ved, at virksomhedens langsigtede strategi igen i år sætter et markant aftryk på årsresultatet. Det er især Integos vedholdende strategiske fokus på tætte og langvarige kunderelationer, der bærer frugt.

"Vi er efterhånden kommet rigtig langt med vores transformation fra traditionel el-teknisk partner til en teknisk servicepartner, der dækker alle de behov, som kundens tekniske afdeling måtte have. Det gælder alt lige fra det el-tekniske arbejde til mekanisk service, automation, industriel IT og service management m.m., og dermed kan kunden nu samle alle sine behov for teknisk service ét sted. Det betyder også, at vi i dag kan tilbyde en holistisk rådgivning angående driften og ikke mindst bidrage til udviklingen af kundens tekniske afdeling og på den måde give dem et forspring til fremtiden," udtaler Jens.

Netop ambitionen om også at ville bidrage til udviklingen af kundernes tekniske afdelinger udmøntede sig sidste efterår i oprettelsen af en ny afdeling for kundevendte IT-systemer. Den investering er kommet godt fra start og har på trods af investeringer allerede bidraget positivt til årsregnskabet.

"Vi har gennem flere år optrappet investeringen i udviklingen af automationsløsninger til industrivirksomheder i hele Danmark, og i den forbindelse har vi ligeledes specialiseret os i digitale app-baserede IT-systemer til at optimere produktionen. Her var ambitionen, at den nye afdeling inden for app-baserede optimeringsværktøjer skulle bidrage til at accelerere den udvikling, og allerede nu har konceptet fået sit gennembrud hos os, hvor det er blevet en del af en lang række af vores samarbejdsaftaler," forklarer Jens og fortsætter:

"Efter mange års optræk buldrer Industri 4.0-toget derudad i de danske produktionsvirksomheder, og det er især drevet af udviklingen hos de store virksomheder. Men de små og mellemstore virksomheder er også i gang, og det giver et kæmpe markedspotentiale. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har de samme omfattende og til tider komplekse behov som de allerstørste. Derfor har vi stort fokus på, at vores løsninger skal være skalerbare, så de kan bruges hos alle produktionstyper."

Intego er i dag teknisk servicepartner for såvel store danske koncerner som for en lang række mindre og mellemstore virksomheder.

Stigende efterspørgsel på specialister

Hos Intego er ambitionen, at virksomheden fortsat skal vokse, ikke mindst fordi efterspørgslen på specialistarbejde ventes at stige.

"Specialisterne vil arbejde med det emne, de er specialister indenfor, og det er klart, at det kræver en vis kritisk masse for at udfylde en arbejdsuge, så ansættelsen både giver mening for os og medarbejderen. Skal vi være en alsidig teknisk servicepartner med ambitioner om at videreudvikle og skabe værditilvækst hos vores kunder, så kræver det, at vi hele tiden kan trække på den nyeste viden in-house," siger Jens.

Intego har gennem flere år forberedt sig på den udvikling, og udover kerneområderne fokuserer virksomheden i dag på en række specialer, hvor omdrejningspunktet er at sikre en velfungerende infrastruktur. Derfor har Intego specialister, der kan sikre bedre mobildækning og øge båndbredden samt teknikere, der kan servicere kraftværker, skifte energimålere eller installere ladestandere til el-biler.

Positive konjunkturer skal udnyttes

Intego forventer at følge dette års positive regnskab op med også at øge både top- og bundlinje i 2019. Målsætningen er fortsat en organisk vækst i omsætningen på 6-8 procent, mens indtjeningsgraden, der i år er steget fra 3,7 til 3,85 procent, også skal løftes tættere på det langsigtede mål på 6 procent.

"Vi skal styrke vores markedsposition og konsolidere os yderligere inden for de områder – både geografisk og forretningsmæssigt – vi i dag befinder os i. Samtidig er vi stadig på udkig efter at styrke os geografisk med en ny afdeling på Sjælland, hvor vi på nuværende tidspunkt er repræsenteret med en afdeling i København. Den rigtige mulighed har endnu ikke vist sig, men når den opstår, har vi de økonomiske muskler til opkøb," lyder det fra Jens, der ser lyst på konjunkturerne i branchen:

"Vi mærker en høj aktivitet afledt af store bygge- og infrastrukturprojekter. Viljen til at investere, ikke hovedløst, men på en sund og fornuftig måde, er tilstede, og det tegner godt for fremtiden. Manglen på arbejdskraft er den største udfordring, og derfor har vi igen i år øget vores antal af lærlinge for både at tage et socialt ansvar og for at ruste os yderlige til fremtiden."

Intego har gennem 2018 øget antallet af lærlinge til 100, mens hele organisationen er vokset fra 676 medarbejdere i gennemsnit til 726 fordelt på 14 afdelinger på landsplan.

Nøgletal

 2017/18

2016/17 2015/16 2014/15
 Omsætning (000)  640.513  594.384  543.425  475.208
 Resultat før skat (EBIT) (000)  24.695  22.070  24.236  14.295
 Egenkapital (000)  49.354  47.763  42.364
 Antal medarbejder (gns.)  726  676  580  563