Carlsberg og Intego indgår strategisk partnerskab

Strategiske partnerskaber mellem kunde og leverandør vinder stigende indpas i dansk erhvervsliv. Seneste eksempel er Carlsberg Danmark og Intego, der netop har tegnet en 2-årig kontrakt.

Den traditionelle opdeling mellem kunde og leverandør bliver mere og mere udvisket blandt de store i dansk erhvervsliv. Nye tal fra Industriens Fond viser, at mellem 60 og 80 procent af fremstillingsvirksomhedernes omkostninger ligger hos underleverandørerne. Derfor er der i stigende grad et ønske blandt danske produktionsvirksomheder om at indgå partnerskaber med deres leverandører, så forretningen udvikles og opgaverne løses i fællesskab. Partnerskaberne tegnes ofte for en afgrænset periode på to eller tre år, men altid med en intention om fortsættelse i en længere årrække.

Intego har stor erfaring med strategiske partnerskaber. I 2010 tegnede virksomheden kontrakt med Danish Crown-koncernen, og de seneste år er modellen blevet langt mere udbredt:

- Vi har i dag lavet strategiske partnerskaber med en lang række store danske virksomheder. For vores vedkommende er det fortrinsvis produktions- og industrivirksomheder, idet de per definition har meget el-teknik i driften, men i princippet kan strategiske partnerskaber tegnes i alle kunde- og leverandørforhold, forklarer Torben Høyrup, ISM konceptchef hos Intego.

ISM er forkortelsen for Industry Service Management, og i Integos verden betyder det, at den el-tekniske og mekaniske opgave helt eller delvist overdrages til Intego.

Øget produktivitet hos Carlsberg

Intego har netop indgået en stor aftale med bryggerivirksomheden Carlsberg. Aftalen er toårig og omfatter blandt andet vedligehold, el-installation, procesoptimering og automation:

- Vores nye partnerskab med Carlsberg har to hovedformål: Dels at optimere produktiviteten og dels at optimere kvaliteten. Her kan vi bringe vores meget omfattende erfaring inden for fødevare- og procesindustrien i spil, pointerer Torben Høyrup.

Carlsberg har 1.500 medarbejdere i Danmark, der producerer Carlsberg, Tuborg og Coca-Cola-produkter. Jacobsen-varianterne produceres stadig i Valby, mens vand tappes i Saltum. Størstedelen af produktionen sker dog i dag på bryggeriet i Fredericia, og det vil være her, at Integos specialister først og fremmest vil få sin gang:

- Det vil primært være vores store afdeling i Kolding - kun ca. 15 minutter fra Fredericia – der vil servicere Carlsberg i Fredericia, men vi har også andre afdelinger i umiddelbar nærhed - både i Odense, Hedensted og Aabenraa. I det hele taget handler det for os om altid at sætte den bedste mand på opgaven, uanset om han sidder i Aalborg, Kolding eller Karlslunde, forklarer Torben Høyrup videre.

Og der er meget, der tyder på, at modellen er den helt rigtige. I hvert fald er erfaringerne fra andre lignende partnerskaber gode. Aftalen tilfører en masse dynamik og sparer virksomheden for nogle faste omkostninger, men den største fordel ligger i den viden og know-how, som Intego rykker ind med hos kunderne:

- Vi har specialister inden for alle grene af eksempelvis procesoptimering og automation og har den nyeste viden om, hvordan man mest effektivt løser en given problemstilling. På den måde bidrager vi med helhed og videndeling mellem danske virksomheder, slutter Torben Høyrup.