Billund Vand får energi-effektivt transportsystem

I juni 2013 udbød Billund Vand projektet "Nedlæggelse af Billund Renseanlæg og transport til Grindsted Renseanlæg". I samarbejde med totalentreprenøren TC Anlæg har Intego stået for el- og styringsleverance samt implementering heraf, idriftsætning, indkøring og instruktion af driftspersonale.

Læs historien i danskVAND her