Automationseftersyn & -strategi

En automationsstrategi er et solidt udgangspunkt, hvis du ønsker at forbedre effektiviteten og øge oppetiden på dit anlæg. Din virksomheds automationsløsning vil ofte være sammenstykket af forskellige komponenter og standarder, både på hardware- og softwaresiden, og det kan derfor være vanskeligt at bevare det fulde overblik. Vi gennemfører et grundigt eftersyn og udarbejder en strategi, som gør dig i stand til at overskue din automationsløsning fuldt ud, så anlæggets potentiale udnyttes optimalt.

Vi er din kompetente leverandør

Med os som leverandør har du adgang til en partner med en stor kompetencemæssig bredde inden for automationsløsninger. Det betyder, at vi sammen kan målrette investeringerne i dit anlæg ved at stille de rigtige krav til leverandørerne af nyt udstyr, der sikrer optimalt samspil med eksisterende løsninger. Samtidig sikrer vi dig, at omkostninger til reservedele, licenser, uddannelse og udvikling holdes på et minimum, ligesom vores samarbejde er din sikkerhed for høj datavaliditet, dokumentation og løbende backup fra anlægget. Vores løsning ”Automationseftersyn og -strategi” er opdelt i to ydelser: Automationseftersyn og Automationsstrategi.

Automationseftersyn

Eftersynet er udformet som en struktureret og velafprøvet proces, hvor vi gennemgår det eksisterende automationsudstyr med henblik på at lave en tilstandsrapport. Heri identificeres eventuelle kritiske forhold og andre uhensigtsmæssigheder i den eksisterende installation. Vi vurderer blandt andet, i hvor høj grad din virksomhed vil være i stand til at genetablere driften på baggrund af teknisk dokumentation og backup af PLC-programmer, brugerflader osv. I forbindelse med eftersynet udarbejder vi endvidere en plan for udbedring, ligesom vi udarbejder et katalog med konkrete forbedringsforslag.

Automationsstrategi

På baggrund af den indsamlede information om automationssystemernes nuværende tilstand udarbejder vi sammen med dig en ny plan for, hvordan virksomheden kan få størst muligt udbytte af fremtidige investeringer i automationsløsninger. Automationsstrategien udarbejdes på baggrund af et forretningsmæssigt udgangspunkt, så løsningen på bedst mulig vis understøtter virksomhedens kerneaktiviteter.

Hurtig kontakt

Lars Gustafson
Lars Gustafson
Afdelingschef


Så ring til Lars
på tlf. 99 36 40 25

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cases

  • Alle
  • Industri
Indlæs flere cases Hold "shift" nede for at indlæse alle cases Indlæs alle cases