Løsninger

Løsninger (13)

Skrevet af
17.10.2016 |

Safe production network

Intego sikkerhedsløsning optimerer IT-sikkerheden i din virksomheds produktion og gør det svært for uvedkommende at trænge ind på netværket. 

Ofte er netværket i produktionen det svage led, når det gælder virksomhedens IT-sikkerhed. Maskiner uden antivirus og åbne teamviewer-sessioner gør det nemt for uvedkommende at komme ind på virksomhedens netværk. Med Integos IT-sikkerhedsløsning ’Safe production network’ kan du lukke dette hul i sikkerheden og gøre det sværere for uvedkommende at få adgang til følsomme oplysninger. 

Vores sikkerhedsløsning bygger på en koblingsboks, som kun kan kommunikere til Integos Gatemanager-server. Netværkets datakommunikation foregår med andre ord udelukkende ad en ensrettet vej ud af virksomheden – og ikke ind – hvilket gør det svært for hackere at trænge ind i netværket udefra.

Ensrettet datakommunikation = sikkert netværk

Med Integos sikkerhedsløsning kan vi koble op på din virksomheds PLC og fejlrette proaktivt. Og samtidig kan vi samle data fra PLC’ere på tværs af virksomhedens lokationer – uden at sikkerheden er kompromitteret. 

Som supplement til sikkerhedsløsningen tilbyder vi desuden at foretage backup af din virksomheds PLC’ere, så programmeringen ikke går tabt i tilfælde af nedbrud.

Fordele ved Integos Safe produktion network-løsning:

 • Høj IT-sikkerhed i produktionen
 • Hurtig support og opkobling – døgnet rundt
 • Tilbud om backup af din virksomheds PLC-software
Skrevet af
02.05.2014 |

Automationseftersyn & -strategi

En automationsstrategi er et solidt udgangspunkt, hvis du ønsker at forbedre effektiviteten og øge oppetiden på dit anlæg. Din virksomheds automationsløsning vil ofte være sammenstykket af forskellige komponenter og standarder, både på hardware- og softwaresiden, og det kan derfor være vanskeligt at bevare det fulde overblik. Vi gennemfører et grundigt eftersyn og udarbejder en strategi, som gør dig i stand til at overskue din automationsløsning fuldt ud, så anlæggets potentiale udnyttes optimalt.

Vi er din kompetente leverandør

Med os som leverandør har du adgang til en partner med en stor kompetencemæssig bredde inden for automationsløsninger. Det betyder, at vi sammen kan målrette investeringerne i dit anlæg ved at stille de rigtige krav til leverandørerne af nyt udstyr, der sikrer optimalt samspil med eksisterende løsninger. Samtidig sikrer vi dig, at omkostninger til reservedele, licenser, uddannelse og udvikling holdes på et minimum, ligesom vores samarbejde er din sikkerhed for høj datavaliditet, dokumentation og løbende backup fra anlægget. Vores løsning ”Automationseftersyn og -strategi” er opdelt i to ydelser: Automationseftersyn og Automationsstrategi.

Automationseftersyn


Eftersynet er udformet som en struktureret og velafprøvet proces, hvor vi gennemgår det eksisterende automationsudstyr med henblik på at lave en tilstandsrapport. Heri identificeres eventuelle kritiske forhold og andre uhensigtsmæssigheder i den eksisterende installation. Vi vurderer blandt andet, i hvor høj grad din virksomhed vil være i stand til at genetablere driften på baggrund af teknisk dokumentation og backup af PLC-programmer, brugerflader osv. I forbindelse med eftersynet udarbejder vi endvidere en plan for udbedring, ligesom vi udarbejder et katalog med konkrete forbedringsforslag.Automationsstrategi


På baggrund af den indsamlede information om automationssystemernes nuværende tilstand udarbejder vi sammen med dig en ny plan for, hvordan virksomheden kan få størst muligt udbytte af fremtidige investeringer i automationsløsninger. Automationsstrategien udarbejdes på baggrund af et forretningsmæssigt udgangspunkt, så løsningen på bedst mulig vis understøtter virksomhedens kerneaktiviteter.

Skrevet af
02.05.2014 |

Automationseftersyn & -strategi

En automationsstrategi er et solidt udgangspunkt, hvis du ønsker at forbedre effektiviteten og øge oppetiden på dit anlæg. Din virksomheds automationsløsning vil ofte være sammenstykket af forskellige komponenter og standarder, både på hardware- og softwaresiden, og det kan derfor være vanskeligt at bevare det fulde overblik. Vi gennemfører et grundigt eftersyn og udarbejder en strategi, som gør dig i stand til at overskue din automationsløsning fuldt ud, så anlæggets potentiale udnyttes optimalt.

Vi er din kompetente leverandør

Med os som leverandør har du adgang til en partner med en stor kompetencemæssig bredde inden for automationsløsninger. Det betyder, at vi sammen kan målrette investeringerne i dit anlæg ved at stille de rigtige krav til leverandørerne af nyt udstyr, der sikrer optimalt samspil med eksisterende løsninger. Samtidig sikrer vi dig, at omkostninger til reservedele, licenser, uddannelse og udvikling holdes på et minimum, ligesom vores samarbejde er din sikkerhed for høj datavaliditet, dokumentation og løbende backup fra anlægget. Vores løsning ”Automationseftersyn og -strategi” er opdelt i to ydelser: Automationseftersyn og Automationsstrategi.

Automationseftersyn


Eftersynet er udformet som en struktureret og velafprøvet proces, hvor vi gennemgår det eksisterende automationsudstyr med henblik på at lave en tilstandsrapport. Heri identificeres eventuelle kritiske forhold og andre uhensigtsmæssigheder i den eksisterende installation. Vi vurderer blandt andet, i hvor høj grad din virksomhed vil være i stand til at genetablere driften på baggrund af teknisk dokumentation og backup af PLC-programmer, brugerflader osv. I forbindelse med eftersynet udarbejder vi endvidere en plan for udbedring, ligesom vi udarbejder et katalog med konkrete forbedringsforslag.Automationsstrategi


På baggrund af den indsamlede information om automationssystemernes nuværende tilstand udarbejder vi sammen med dig en ny plan for, hvordan virksomheden kan få størst muligt udbytte af fremtidige investeringer i automationsløsninger. Automationsstrategien udarbejdes på baggrund af et forretningsmæssigt udgangspunkt, så løsningen på bedst mulig vis understøtter virksomhedens kerneaktiviteter.

Skrevet af
01.05.2014 |

Bredbåndsløsning

Langt de fleste energiselskaber i Danmark er i disse år i færd med at etablere fibernet til alle borgere og virksomheder. Hos Intego har vi i den forbindelse med succes leveret en række ydelser til de danske fiberselskaber. Vælger du at samarbejde med os, får du derfor en kompetent partner i etablerings- og tilslutningsprocessen.

Effektiv etablering og tilslutning

Med vores skræddersyede bredbåndskoncept får du adgang til en række fibernet-ydelser. Vi har bl.a. stor erfaring med etablering af fibernet og tilslutning af kunder i villaområder og boligblokke. Du får derfor en effektiv og fleksibel samarbejdspartner, der i sammenhængende nyetablerede områder kan tilslutte 5-7 kunder pr. montør pr. dag. Vores store kapacitet betyder, at vi kan trække på et landsdækkende netværk af erfarne montører, der står klar til at hjælpe dig. Vi tilbyder endvidere driftsservice såsom fejlretning i nettet eller hos dine slutkunder samt etablering af kapacitetsudvidelser i nettet.

Trådløs forlængelse

Har dit fiberselskab kunder i områder med høje etableringsomkostninger, foretager vi gerne en trådløs forlængelse af fibernettet. Fra vores Telecom-afdeling har vi mange års erfaring med radiokommunikation, og du kan få den trådløse forlængelse enten som punkt-til-punkt-løsning eller multipunkt-til-punkt-løsning.

Vi tilbyder ligeledes at etablere trådløse netværk for at give et stort antal brugere permanent eller midlertidig adgang til internettet. Du kan trygt overlade alle faser i projektet lige fra projektering til implementering til os. Vi tilbyder driftsservice i form af en SLA (Service Level Agreement) – det er din garanti for en hurtig og præcis opgaveløsning, når du har brug for det.

Skrevet af
01.05.2014 |

Mobiloperatørløsning

Behovet for stigende hastighed og kapacitet stiller store krav til udbygningen af de danske mobilnetværk. Det er krav, som vi hos Intego har specialiseret os i at imødekomme. Vi er derfor en oplagt partner for dig, der er en progressiv mobiloperatør. Du får adgang til en bred kompetencevifte samt en fleksibel samarbejdspartner med et landsdækkende netværk af tekniske specialister, der står klar til at hjælpe dig.

Vi bygger og servicerer netværk

Hos Intego tilbyder vi opgaveløsning på alle niveauer i forbindelse med etablering, renovering og servicering af sites. Vi tilbyder alt fra design og projektering af nye sites over konstruktion, etablering af teknikrum, installation af radio- og transmissionsudstyr til installationer i master og idriftsættelse af sites. Ved at samarbejde med os får du således en partner, der kan levere en totalløsning – inklusiv integration af sites i netværket.

Fleksibel service og support

Som kunde hos os er du garanteret, at alle former for driftsopgaver bliver løst til din tilfredshed. Når dit mobilnetværk kræver tilførsel af ny kapacitet, rykker vi ud og opgraderer eller installerer ekstraudstyr på sitet.

Vi har et vagtberedskab, der står til rådighed 24 timer i døgnet, så vi kan fejlrette straks, hvis det er påkrævet. I fællesskab med dig som kunde udarbejder vi en serviceplan for det løbende vedligehold af de tekniske installationer og omkringliggende arealer. Herefter påtager vi os det fulde ansvar for drift og vedligehold – og du har altid adgang til dokumentation via vores webbaserede kundeportal.

Skrevet af
01.05.2014 |

Lovpligtige eftersyn

Myndighederne stiller høje krav til de danske virksomheder, hvad angår personsikkerhed, bygninger, værktøj og materiel, herunder også lovpligtige eftersyn. Nogle eftersyn kan din virksomhed gennemføre internt, men langt størstedelen skal udføres af autoriserede serviceteknikere. En serviceaftale med os er din garanti for, at din virksomhed til enhver tid lever op til alle myndighedskrav.

Vi tager ansvaret

Vi har sat os grundigt ind i de love og regler, der gælder for lovpligtige eftersyn inden for el-teknik og mekanik. Derfor kan du trygt overlade de løbende eftersyn til os. Vi udfører eftersynene efter et fastlagt forløb jævnfør lovgivningen på området og leverer al dokumentation via en webbaseret kundeportal.

Din sikkerhed, vores styrke

Regelmæssige eftersyn er ikke kun myndighedskrav, men hjælper også til at sikre virksomhedens medarbejdere mod arbejdsulykker. Vi planlægger i fællesskab de nødvendige eftersyn, så de kan udføres til mindst mulig gene for din virksomheds produktion. Vi tilbyder endvidere at udføre termografering af el-tavler. De termiske billeder viser temperaturafvigelser og afslører, hvis der er fejl på tavler og tekniske installationer i din virksomhed.

Brugervenlig kundeportal

Når myndighederne efterspørger dokumentation, har du altid nem adgang til denne via vores webbaserede kundeportal. Her finder du bl.a. eftersynsdokumentation, tidspunkt for næste eftersyn, kontaktperson, statistik og fakturaer. Vores samarbejde omkring lovpligtige og periodiske eftersyn giver dig mulighed for at frigøre ressourcer i virksomheden, som i stedet kan fokuseres på kerneforretningen.

Skrevet af
01.05.2014 |

DAS-anlæg & Wi-Fi

De seneste års teknologiske udvikling har betydet, at vores kommunikation i stadig højere grad foregår både digitalt og trådløst – både derhjemme og på jobbet. Og det stiller store krav til netværket, når mange enheder som iPads, smartphones og computere skal være online eller kommunikere direkte med hinanden. For at kunne imødekomme det voksende behov for trådløs adgang, er det derfor nødvendigt med en effektiv indendørs kommunikationsløsning.

DAS-Anlæg (Distribueret Antenne System)

Energirigtige bygninger, tykt glas, solafskærmning og betonflader medvirker til at dæmpe radiobølger fra mobilnetværket, så den gode udendørsdækning ikke når inden for murene. Det viser sig især i nybyggeri og ved bygninger, der har gennemgået større renoveringer. Hertil kommer kapacitetsudfordringer, hvor der trods dækning ikke er tilstrækkelig kapacitet til at servicere alle bygningens brugere. Med et DAS-anlæg er du sikret en effektiv løsning på din virksomheds udfordringer i forhold til både dækning og kapacitet.

Et DAS-anlæg fungerer som en integreret del af din virksomheds lokaler og bruger mobiloperatørernes signal som kilde, hvorefter signalet distribueres ud i hele bygningen. På den måde er du sikker på, at bygningens brugere har både dækning og kapacitet til såvel mobil tale som data. DAS-anlægget kan udføres på forskellige måder og tilpasses den enkelte bygning for optimal dækning:

Et passivt DAS-anlæg består udelukkende af passive komponenter og distribuerer mobiloperatørernes signal rundt i bygningen via coax-kabler og antenner. Det passive anlæg er fleksibelt i forhold til teknologier og er yderst driftssikkert.

Et aktivt DAS-anlæg kan tilpasses bygninger i alle størrelser, og det er muligt at dække flere forskellige bygninger i det samme anlæg. Mobiloperatørernes signal tilsluttes DAS-anlægget, hvorfra der føres fiber ud til aktive radioenheder, og videre herfra distribueres signalet rundt i bygningen via et net af aktive eller passive antenner. Et aktivt DAS-anlæg er skalerbart og giver mulighed for overvågning af anlægget.

Et DAS-anlæg kræver altid tilslutning fra minimum én mobiloperatør, og vores anlæg kan tilsluttes alle landets mobiloperatører – samtidigt eller hver for sig. Efter aftale med mobiloperatørerne kan de blive tilsluttet DAS-anlægget med enten en BTS (Basestation), som en selvstændig antenneposition i deres netværk eller med en repeater, som via en antenne på taget forstærker den eksisterende dækning i området ind i bygningen.

Hos Intego har vi mange års erfaring med etablering af indendørs kommunikationsløsninger – lige fra design, implementering og drift til service og vedligehold. Vi har nogle af branchens dygtigste medarbejdere fordelt på afdelinger over hele landet, og det er din garanti for, at vi kan rykke hurtigt ud og tilføre ekstra ressourcer eller yde service, når der er behov for det.

Trådløst netværk med Wi-Fi

Flere og flere enheder produceres i dag ikke længere med mulighed for netværkstilslutning via kabel, fordi tilslutningen ofte foregår trådløst. Og mens et Wi-Fi-netværk førhen ofte var tænkt som internetadgang for husets gæster, er det i dag en vigtig del af mange arbejdsprocesser, hvor både apps og software kommunikerer trådløst.

Et Wi-Fi-netværk og DAS-anlæg supplerer hinanden rigtig godt og sikrer en optimal dækning til både tale og data – og ikke mindst kapacitet til alle bygningens brugere og trådløse enheder.

Wi-Fi kan etableres både inden- og udendørs og giver foruden trådløs internet mange andre muligheder – fx for indsamling af forskellige data til brug i statistikker og i markedsføringsøjemed.

Vores Wi-Fi-løsning etableres som et robust og skalerbart netværk, som har den nødvendige kapacitet til at dække din virksomheds aktuelle brugerbehov. Og med det trådløse Wi-Fi giver du alle bygningens brugere adgang til et netværk af høj kvalitet og med god dækning.

Vi sørger for, at du får en skræddersyet og fleksibel kommunikationsløsning, som matcher din virksomheds ønsker og behov. Og vi kan hjælpe, uanset om du ønsker en forbedring eller udvidelse af jeres eksisterende løsning, eller om vi skal finde en anden løsning, som vil være mere optimal for din virksomhed. Vi arbejder landsdækkende og begrænser os ikke til en enkelt udbyder, men sammensætter den mest optimale løsning baseret på en analyse af virksomhedens behov og de forskellige operatørers tilbud.

Når du samarbejder med Intego omkring virksomhedens netværksløsninger, tilbyder vi en serviceaftale i form af en SLA (Service Level Agreement), som er en individuelt tilpasset aftale omkring Integos levering af løbende vedligehold og service – baseret på din virksomheds ønsker og behov. Med vores serviceaftale er du samtidig sikret adgang til hurtig og præcis opgaveløsning, når behovet opstår.

Skrevet af
01.05.2014 |

Teknikhus-løsninger

Vi er specialister i design af teknikhuse til beskyttelse af din virksomheds tekniske udstyr. Vi udfører alle faser af projektet; fra design til produktion, test, levering og installation på stedet efter princippet Plug & Play, så teknikhuset er klar til brug fra fabrikken. Vi sørger for, at alt er testet og afprøvet inden, du får nøglen til teknikhuset. 

Kundetilpassede løsninger

Ved at samarbejde med os får du en erfaren teknisk servicepartner, der hurtigt og effektivt kan levere en skræddersyet løsning til dig. Teknikhusets komponenter kan variere i størrelse, materiale og design, så de imødekommer netop dine individuelle behov og ønsker – uanset om det er den tekniske installation, jording, overspændingsbeskyttelse, fundament, interiør eller eksteriør.

 Kompetent og erfaren teknisk installatør

Vi har mange års erfaring inden for tekniske installationer til teknikhuse til industri, jernbane, vand/spildevand, forsyning, serverrum og bredbånd. Derfor har vi den faglige ekspertise, det kræver at udføre alle tekniske installationer til dit teknikhus, heriblandt:

 • Ventilations- og køleløsninger
 • El-, VVS- og hygiejneinstallationer
 • Transientbeskyttelse og sikringsløsninger
 • Racksystemer
 • UPS- og tavleanlæg

Landsdækkende service – døgnet rundt – tæt på dig

Grundet vores mangeårige erfaring inden for installationsområdet har vi et kompetent mandskab fordelt i hele landet. Et samarbejde med Intego betyder derfor, at du får et stærkt landsdækkende service set-up, hvor vi rykker ud, når du har behov for det.

Skrevet af
01.05.2014 |

Målerudskiftning

Et mangeårigt samarbejde med forsyningsvirksomheder og boligselskaber over hele Danmark har givet os en solid erfaring med udskiftning af energimålere til el, vand og varme. Vores erfarne montører har udskiftet flere end 1.000.000 målere, hvilket er din sikkerhed for, at vi arbejder efter et effektivt og velafprøvet koncept.

Effektivitet i målerudskiftningen

En god planlægning er altafgørende for et effektivt forløb. Vi har opbygget et system, som sikrer din virksomhed, at vi gennemfører målerudskiftningen til den aftalte tid og pris – og at vi leverer høj service til slutkunden. Vi får oplysninger om kunderne fra jeres kundesystem og afleverer data igen efter udført installation. Kundebooking, aflysning og flytning af tider samt opfølgning bliver håndteret systematisk, så du undgår fejlkommunikation og ændringer i tidsplanen.

Outsourcing af driften

Har du behov for en leverandør, som efterfølgende kan udføre driftsservice og vedligehold på både netværk og målere, tilbyder vi at indgå en driftsaftale. På den måde er du sikker på, at alle målere kontinuerligt leverer forbrugsdata. Udskiftning af batterier eller lignende vedligeholdelsesopgaver kan enten indgå som en del af driftsaftalen eller udføres som enkeltstående opgaver.

Skrevet af
01.05.2014 |

Intego OptiNet

Som kunde hos os får du en samarbejdspartner, der har skarpt fokus på energibesparelse og reduceret CO2-udledning. Som en naturlig følge af det fokus, har vi udviklet Intego OptiNet til fjernvarmebranchen. Intego OptiNet optimerer fremløbstemperaturen i forsyningsnettet, og du opnår en af de mest effektive metoder til at reducere energitabet i fjernvarmedistributionen.

Opnå store energibesparelser

Med Intego OptiNet sikrer du et minimalt energitab i forbindelse med varmedistributionen døgnet rundt. Du vil erfare, at tabet i ledningsnettet reduceres markant, brændselsforbruget og CO2-udslippet nedbringes, hvilket giver mulighed for at mindske slutbrugernes varmeregning. Vores løsning indeholder en automatisk styring, som regulerer fremløbstemperaturen kontinuerligt ud fra en vejr- og forbrugsprognose. Efter kort tid vil du opleve, at det er muligt at sænke udgangstemperaturen fra anlægget med typisk 5 -10 grader.

En nøglefærdig løsning

Vi leverer og implementerer Intego OptiNet som en nøglefærdig løsning. Udgangspunktet er altid en grundig analyse af de unikke optimeringsmuligheder i dit net samt en beregning af den aktuelle tilbagebetalingstid. Herefter lægger vi i fællesskab en strategi for optimal varmedistribution. Vælger du at implementere Intego OptiNet, får du via energibesparelsen en meget kort tilbagebetalingstid på investeringen.

Intego OptiNet er i dag installeret på flere end 30 værker over hele landet.

Hurtig kontakt

Thomas Pedersen
Thomas Pedersen
Projektleder

Har du spørgsmål,
behov for rådgivning 
eller et tilbud?


Så ring til Thomas
på tlf. 99 36 42 56

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cases

 • Alle
 • Erhverv
 • Infrastruktur