Standardkoncept til industriventilation med PLC og SCADA systemer

For industrivirksomheder er det altafgørende, at styringen af ventilationsanlæggene giver overblik over kritiske klimadata i produktionen og samtidig nedbringer energiforbruget. Derfor har vi udviklet et standardkoncept til industriventilation med PLC og SCADA systemer.

Standardkoncept til industriventilation

Integos løsning er målrettet industrien og baseret på vores mangeårige industrierfaring. Derfor kan vi tilbyde dig:

 • En gennemprøvet og driftssikker løsning, som tilpasses dit behov.
 • Mulighed for datafangst med energirapportering.
 • Standardløsninger og brugerinterface, som er hurtige at udvikle.
 • En kosteffektiv implementering.
 • En styring som dit vedligeholdsteam selv kan servicere efterfølgende, fordi det er baseret på komponenter fra fabrikkens produktionsmiljø.

Intelligent styring af dit ventilationsanlæg

Traditionel CTS løsning  Integos standardløsning
CTS anlæg PLC og SCADA system
Manglende fleksibilitet Åbent system med mulighed for tilpasning af egne teknikere
Producentafhængige  Leverandøruafhængige
Begrænset dataopsamling  Løbende regulering og optimering via data- og energiopsamling
Produktionsoverblik via flere systemer  Overblik og betjening via en samlet brugerflade (Siemens SCADA system, WinCC) 
Stand-alone anlæg Redundant anlæg som øger data- og produktionssikkerheden

Case: Sæby Fiske-Industri energioptimerer

Den tekniske chef hos Sæby Fiske-Industri, Kent Christiansen, er slet ikke i tvivl om det udbytte, som Integos standardkoncept giver: 

”Vi har fået et samlet overblik over produktionen i et system, som alle vores teknikere og driftsledere nemt kan tilgå. Nu kan vi følge udviklingen i vores forbrug af vand og varme og løbende justere og vedligeholde produktionen, frem for vi først opdager et problem, når det er gået galt. Vi kan også blive ved med at udbygge systemet. Lige nu opsætter vi flere vandmålere, så vi kan følge hele produktionens forbrug. Samtidig opdaterer vi styringen af administrationens ventilation, så vi kan tilgå alle bygningers forbrug via en skærm.”

Du kan læse mere om Sæby Fiske-Industris energioptimering her.

 

 • Dit udbytte

  • Et anlæg opbygget med standard Siemens PLC komponenter.

  • Standardløsninger der gør ændringer og service enkelt - uafhængigt af systemleverandør.

  • Åbent og fuldt tilgængeligt anlæg.

  • Lave driftsomkostninger, fordi den intelligente styring nedbringer energiforbruget.

  • Et samlet overblik over ventilation med mulighed for at tilføje andre maskiner og komponenter.

  • Fleksibelt og fremtidssikret system med mulighed for udbygning.