Vi står med et vigtigt ansvar

Intego har det seneste år i gennemsnit haft 100 lærlinge i lære og selvom det er ressourcekrævende at have lærlinge i starten af læretiden, så er Intego slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt for virksomheden:

”Hos Intego er vi stolte over at have Danmarks bedste teknikere – det vil vi også være i fremtiden, og det er kun muligt, hvis vi tager et medansvar for at uddanne unge mennesker til at blive dygtige inden for deres fag. Derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt,” fortæller servicetekniker inden for automation og lærlingeansvarlig hos Intego Kolding, Jan Dollerup Byrckel, og gør samtidig opmærksom på, at lærlingene tjener sig selv hjem senere i deres læretid.

Tilknyttet lærlingeansvarlig og mentor

I hele landet har Intego sidste år udrullet en opdateret lærlingepolitik, hvor der i hver afdeling er udpeget en mentor, som lærlingen skal følge det første stykke tid samt have tilknytning til resten af læretiden. Hos Intego er der altid en lærlingeansvarlig på den givne lokation og der udarbejdes altid en plan for lærlingens start og forløb, som tilpasses den enkelte lærling i praktikperioden.

Jan Dollerup Byrckel nikker genkendende til, at det kræver ressourcer at være lærlingeansvarlig, men han er ovebevist om, at det er tiden værd:

”Jeg bruger meget tid på onboarding og helliger al min tid til lærlingen på hans eller hendes første dag. Det betyder noget, at lærlingen fra start føler sig velkommen – her er det blandt andet vigtigt, at de praktiske ting såsom tøj og værktøj står klar på første dag.”

Det hører til kulturen

Det er også den lærlingeansvarlige, der har kontakten til den lokale skole og løbende deltager i udviklingsarbejde mellem skole og praktikplads. Når lærlingene er på skole, skriver de i flere afdelinger logbøger til den lærlingeansvarlige hver uge, hvor de beskriver ugens forløb. På den måde er den lærlingeansvarlige altid ajour med skolens undervisning og den enkelte lærlings faglige niveau. Kenneth Blirup Holmboe, som blev udlært hos Intego Kolding for nylig, udtaler følgende om at være lærling hos Intego:

”Intego har et godt ry blandt lærlinge, og jeg tror det har noget med kulturen at gøre, som motiverer lærlingeansvarlige, mentorer og svende til at yde så stor en indsats over for lærlinge. Jan Dollerup Byrckel har altid gjort et godt stykke arbejde for lærlingene her på stedet i al den tid jeg har været her. Han er meget engageret både når lærlingene er på skole og under praktikforløbet. Jan svarer altid på ugens logbog under skoleophold og sørger for at holde skolen i ørerne, hvis han fornemmer det er nødvendigt.”

Ansvarsfølelsen er gennemgående hos Intego og svendene tager ligeledes deres ansvar alvorligt:

”Svendende står også altid til rådighed og det mærkes tydeligt, at de ønsker at lære fra sig og motivere lærlinge til at blive dygtige inden for deres fag. Sådan en kultur smitter, og jeg mærker tydeligt efter jeg selv er blevet svend, at jeg føler et stort ansvar for at behandle lærlinge på samme gode måde, som jeg selv er blevet behandlet under min læretid,” fortæller Kenneth Blirup Holmboe.

Lærlinge er i høj kurs

Der er en grund til at lærlinge er i høj kurs hos Intego – og altid har været det; arbejdsløsheden inden for Integos forretningsområder er lav, hvorfor det kan være svært at rekruttere medarbejdere. Med den rigtige indsats og de bedst mulige vilkår for lærlingene, sikrer Intego kvalificeret arbejdskraft – til stor gavn for kunderne. Ifølge Jan Dollerup Byrckel er logikken til at få øje på:

”Jo bedre vi er til at tage hånd om vores lærlinge og sikre dem varierende opgaver, passende udfordringer og generel trivsel, jo hurtigere får vi skabt en dygtig og selvstændig medarbejder, som kan imødekomme vores kunders behov for kvalificeret arbejdskraft.”