Trykluft er en af industriens dyreste energikilder

Trykluftsanlæg udgør et enormt ressourcespild i mange produktionsvirksomheder, fordi trykluften siver ud som følge af små utætheder. Ved at monitorere produktionens trykluftsanlæg og identificere trykluftudslip kan produktionsvirksomheder spare mange penge på energiforbruget.

I rigtig mange produktionsvirksomheder er trykluft en uundværlig ressource for at få produktionsanlægget til at køre. Men det er også ofte en dyr ressource, som i mange tilfælde ryger lige ud i den blå luft. Selv den mindste utæthed i trykluftsanlægget resulterer i store udslip. Faktisk er det ikke ualmindeligt, at 20-50 procent af den trykluft, produktionsvirksomheder forbruger, er ren og skær spild.

– Vi har opsat måleenheder hos en række produktionsvirksomheder, og vi kan se, at langt de fleste kan spare mere end 20 procent på energiforbruget, hvis de får styr på trykluften, siger Carsten Gram Lindegaard, som er afdelingschef i Intego.

Skjulte lækager

Luftrørene til trykluftanlægget er ofte gemt inde i vægge, og i en produktionshal med en del maskinlarm kan det være svært at høre, hvor trykluftudslippet er. Af samme årsag er det vigtigt, at luftnettet tilses som en del af det øvrige vedligeholdelsesarbejde, men i rigtig mange virksomheder ryger netop luftnettet og de skjulte lækager under radaren. Men det manglende overblik over trykluftforbruget kan betyde unødigt høje energiomkostninger, og samtidig bidrager støjen fra trykluftanlægget til et dårligt arbejdsmiljø. Trykluft er derfor et af de områder, hvor virksomheder ikke alene kan opnå målbare besparelser, men også forbedre forholdene for de ansatte.

Hvor siver trykluften ud?

Trykluften siver typisk ud på produktionslinjer og på maskineniveau. Det har den konsekvens, at der tilføres mere luft, end der bliver brugt i produktionen. Utæthederne resulterer i støj, som i værste tilfælde giver hørenedsættelse eller høretab hos produktionsmedarbejderne, og på bundlinjen kan det få store omkostninger. 1 millimeter hul i luftrøret kan koste hele 8.500 kroner om året i spildt luft.

Flowmålere identificerer lufthuller

Hvis du monitorerer trykluftudslip får du overblikket over, hvor der er besparelser at hente. Ved at sætte flowmålere på jeres produktionslinjer og maskiner, kan du identificere trykluftudslip, så du ved, hvor der skal udbedres huller. Jo flere flowmålere, der monteres på trykluftrørene, jo mere synligt bliver det, hvor udslippet sker.

Opsamling af data for trykluft giver dig det nødvendige datagrundlag til en effektiv energioptimering i virksomheden og hjælper dig både med at reducere energiomkostninger og styrke virksomhedens grønne profil.

Identificér energisynderne med software

Intego har udviklet en brugervenlig software, som kan tale sammen med flowmålerne i produktionen og nemt giver det fulde overblik over trykluftsudslippet i virksomheden.

Mailsignatur forbrugsmåling v4