Intego vokser fortsat og leverer solid indtjening i coronapræget regnskabsår

En stærk kerneforretning, fleksible medarbejdere og øget aktivitet inden for infrastruktur er blandt de primære årsager til, at Intego trods et svært år har realiseret en toplinjevækst på 3,3 procent samt en solid bundlinje på 25 millioner kroner. Vi har bevist, at vi er robuste, og fremtiden tegner lys, fortæller adm. direktør Jens Frost Mikkelsen.

Intego, der leverer tekniske løsninger inden for el, automation og mekanik til industri, erhverv og infrastruktur i hele landet, har klaret sig godt igennem et svært år. Af det netop offentliggjorte regnskab for 2019/2020 fremgår det, at virksomheden har løftet omsætningen til 738 millioner kroner svarende til en vækst på 3,3 procent. Bundlinjen lander på 25 millioner, hvilket er under det forventede niveau, men tilfredsstillende i lyset af årets helt særlige omstændigheder, forklarer adm. direktør Jens Frost Mikkelsen.

"Lige som resten af det danske samfund har vi også været påvirket af covid-19-pandemien. Jeg er meget tilfreds med, hvordan vi som virksomhed har styret igennem den svære periode. At vi fortsat vækster og formår at lande vores næstbedste indtjening nogensinde i et covid-19-præget regnskabsår, ser jeg som et bevis på, at vi er robuste og har en forretningsmodel, der virker. Det viser også, at vi har nogle dygtige og engagerede medarbejdere, som er klar til at steppe up, når tingene bliver svære. Det er meget positivt," siger Jens Frost Mikkelsen.

Årsregnskab web

 

Intego, som har 16 afdelinger på landsplan, er centreret omkring en servicepræget forretningsmodel, der tilbyder kunder at samle alle behov for teknisk service ét sted. Ud over kerneområderne el, automation og mekanik fokuserer Intego på en række speciale områder, som blandt andet tæller kraftværker, infrastruktur til el-biler og fiber.

"Generelt har vi i det seneste regnskabsår haft en stabil udvikling i vores kerneforretning, der er baseret på lange og tætte serviceaftaler, hvor vi blandt andet har forsat udviklingen inden for lovpligtige og periodiske eftersyn. Derudover har vi styrket vores position på Sjælland, hvor vi nærmer os 100 medarbejdere, mens udviklingen inden for grøn omstilling og digitalisering igen i år har løftet aktiviteten for flere af vores specialfunktioner. Den udvikling kommer formentlig kun til at fortsætte de kommende år," siger Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

"Kigger vi specifikt på corona, blev vores virksomhed særligt påvirket i marts og april, hvor flere serviceopgaver blev sat på pause, mens vi – i tæt samarbejde med vores kunder – lynhurtigt skulle omstille os til en ny virkelighed i form af blandt andet forretningskritiske beredskabsplaner til den enkelte kunde. Det var selvsagt omfattende og har selvfølgelig påvirket især vores indtjening negativt, men det har samtidig betydet, at vi har formået at holde vores kunder og dermed vores serviceforretning kørende. Her har vores strategiske fokus på tætte og langvarige kunderelationer været en stor fordel, ligesom vores kompetencebredde og størrelse sikrede kunderne fuld skalerbarhed, så de aldrig gik ned på mandskab eller kompetencer, når situationen spidsede til."

Intego har ikke modtaget tilskud fra de støtteordninger, som regeringen etablerede for erhvervslivet. Virksomheden har dog med positiv effekt benyttet sig af den likvide hjælpepakke for Covid-19 i form af udskudte betalingsfrister, men har i perioden efter regnskabsårets afslutning valgt at afregne denne positive effekt til det offentlige til trods for muligheden for udsættelse af betalingerne til foråret 2021.

I forhold til ressourceplanlægning har såvel medarbejderne som Intego i marts og april haft stor fordel af den frivillige suspensionsaftale, der blev indgået mellem Dansk El-Forbund og Tekniq.

Fastholder investeringer i digitalisering

Trods effekterne fra covid-19-pandemien har Intego i regnskabsåret investeret væsentlige ressourcer i udarbejdningen af en samlet digitaliseringsstrategi, som har til formål at sikre en løbende og struktureret udvikling af Integos digitale platform.

"Vi har gennem flere år optrappet investeringerne i udviklingen af både automationsløsninger til industrien samt kundevendte cloud‐ og appbaserede IT‐systemer. Med den nye digitaliseringsstrategi sætter vi konkret gang i fire nye kundevendte udviklingsaktiviteter, der skal give både eksisterende og potentielle kunder et teknologisk forspring til fremtiden, hvor digitalisering og automation i endnu højere grad bliver et afgørende konkurrenceparameter. Derudover igangsætter vi også to organisationsvendte udviklingsaktiviteter, der dels har til formål at styrke vores egen effektivitet og dels øge kompetenceudvikling samt motivation hos vores medarbejdere," siger Jens Frost Mikkelsen.

Væksten skal tilbage i fulde omdrejninger

Intego har taget hul på det nye regnskabsår med et godt udgangspunkt. Siden de svære måneder i marts og april har virksomheden realiseret et aktivitetsniveau over budgetniveau. Kigger vi alene på de seneste tre måneder er aktiviteten knap 10 procent højere end samme tid sidste år. Derfor har virksomheden positive forventninger til det kommende regnskabsår.

"Fremtiden tegner lys, og vi forventer, at vi i det kommende regnskabsår konsoliderer og styrker vores markedsposition yderligere inden for kerneforretningen samt inden for særligt de af vores specialer, der beskæftiger sig med infrastruktur. Vi skal fastholde og udbygge vores position inden for industrien samt forsat arbejde målrettet for at indtage markedsandele inden for service- og vedligeholdelsesaftaler til erhvervssegmentet," fortæller Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

"Samtidig er det vores målsætning at styrke vores position på Sjælland yderligere, mens vi fortsat holder øjnene åbne for interessante opkøbsmuligheder, der kan styrke os yderligere enten geografisk eller kompetencemæssigt."

Integos målsætning for 2020/2021 er at realisere en organisk vækst på min. 5 procent, mens indtjeningsgraden skal løftes markant og dermed igen nærme sig det langsigtede mål på 6 procent.

Nøgletal

  2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Omsætning (000) 738.144 714.653 640.513 594.384 543.425
Resultat før skat (EBIT) (000) 25.289 31.557 24.695 22.070 24.236
Egenkapital (000) 50.832 56.026 51.514 49.354 47.763
Antal medarbejder (gns.) 805 793 726 676 580