Intego ser lyssprækker i COVID-19-tåge

Intego har ligesom de fleste mærket konsekvenserne af samfundets nedlukning som følge af COVID-19-pandemien, men som tiden går, peger flere parametre så småt i den rigtige retning. Verden kører videre, og vi arbejder benhårdt for at holde aktiviteten i gang, fastslår Integos direktør, der opfordrer til, at man forsat prioriterer service og lovpligtige tekniske eftersyn.

Hos Intego gør man sit bedste for at holde gang i hjulene trods COVID-19-situationen. Hovedparten af alle kontoransatte arbejder hjemme, mens virksomhedens serviceforretning og igangværende projekter kører videre i videst mulig udstrækning trods udfordringer:

- Efter statsministerens udmelding den 11. marts fulgte nogle dage præget af stor usikkerhed, hvilket førte til, at flere opgaver – både private og offentlige - umiddelbart blev sat på pause. Samtidigt var flere af vores faste kunder helt naturligt tilbageholdende med at lukke eksterne medarbejdere ind, indtil man havde fået afklaret de interne procedurer for håndteringen af situationen. Det kunne vi selvfølgelig mærke ret tydeligt, men heldigvis går det bedre og bedre jo længere tid, der går, fortæller adm. direktør i Intego Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

- Verden kører videre, og vi arbejder benhårdt for at holde aktiviteten i gang, så vi kommer igennem denne periode på bedst mulig vis. Vi har fra start været i dialog med vores kunder om mulige løsninger på, hvordan vi kan holde gang i projekter, service og så videre, og vi mærker så småt, at det giver pote. Der begynder at komme nye særligt projektorienterede og fremtidsorienterede opgaver, mens eksempelvis det offentlige, som vi har en del lovpligtige eftersyns- og serviceopgaver for, begynder at åbne for, at vi igen kan rykke ud på eksempelvis de offentlige kontorer og uddannelsesinstitutioner mv.

Jens Frost Mikkelsen roser desuden medarbejderne for at tage stort ansvar i en svær situation, hvor særligt aftalen mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har gjort det muligt at tilpasse ressourcerne uden at miste tilknytningen til de berørte medarbejdere.

- Som mange andre virksomheder har vi været nødsaget til at tilpasse organisationen, og dermed også sagt farvel til gode og dygtige medarbejdere, men vi forsøger at holde fast i tilknytningen til så mange af de pågældende som muligt gennem eksempelvis aftalen mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund, lyder det fra Jens Frost Mikkelsen.

Manglende eftersyn kan få konsekvenser

En af de sektorer, der i videst muligt omfang kører videre trods corona-situationen, er fremstillingssektoren – en sektor, som i stadig større grad spiller en betydelig rolle for Intego i kraft af samarbejdsaftaler med store danske koncerner såvel som med en lang række både mindre og mellemstore virksomheder i hele landet.

Danish Crown er en af de virksomheder, der arbejder tæt sammen med Intego, og her er man dybt afhængige af at holde samme momentum som før nedlukningen af samfundet.

- Integos kompetencebredde og størrelse sikrer, at vi hverken går ned på mandskab eller materialer, hvis coronasituationen spidser til. Intego kender også i forvejen til alle vores hygiejneregler og adfærden på en fødevarefabrik, og derfor har Integos teknikere også nemt ved at efterleve vores skærpede hygiejneprocedurer, forklarer Erik Brøndum, der er teknisk indkøber hos Danish Crown.

Jens Frost Mikkelsen slår fast, at man tilpasser sig den nuværende situation gennem en række tiltag:

- Det er afgørende for samfundet, at produktion og infrastruktur kører videre, og her har vi et stort ansvar i forhold til at optimere samt holde eventuelt nedetid på et absolut minimum hos vores kunder. Derfor har vi de seneste uger haft stort fokus på at omstille os til den aktuelle situation gennem nødvendige organisationstilpasninger samt nye beredskabsplaner med forskellige forbehold, der passer til de enkelte kunder, for på den måde at sikre, at vi kan opretholde serviceniveauet på den mest hensigtsmæssige måde, siger Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

- Det er afgørende for, hvordan vi kommer ud på den anden side, at vi ikke begynder at slække på service og eftersynsopgaverne. Ellers risikerer vi, at vi skubber problemerne foran os i form af nedslidt materiel og installationer, der ikke overholder gældende lovkrav. Det gælder ikke kun for industrien, men bredt.