Er du klar til den nye el-sikkerhedslov?

Vi har passeret den 30. juni 2019 og det er dermed den nye el-sikkerhedslov, som er gældende. Selvom den nye lov trådte i kraft d. 1. juli 2017, så har der indtil nu været en overgangsperiode. Ved du, hvilken betydning det får for dig?

Den nye el-sikkerhedslov afløser stærkstrømsbekendtgørelsen. Langt de fleste regler fra den danske stærkstrømsbekendtgørelse er at finde i den nye el-sikkerhedslov, som lever op til europæiske og internationale standarder. Men der er også fjernet en række danske særregler. Derfor er der på nogle områder sket væsentlige ændringer. Her er tre af dem:

Dimensionering af kabler

Kabeltype, samlet fremføring, oplægningsmetode og omgivelsestemperatur. Det er blot nogle af de ting, man skal tage højde for ved dimensionering af kabler. Tidligere betød de danske særregler, at man ikke behøvede at tage højde for omgivelsestemperatur og fremføringsmetode. Her var det nemlig muligt at bestemme det på baggrund af sikringsstørrelsen. Men den nye el-sikkerhedslov medfører ekstra beregning ved oplægning af kabler, samt dokumentation ved udvidelse af eksisterende installationer, fordi du skal gennemføre beregning af hele dimensioneringen af et kabel i forhold til overbelastningsbeskyttelse.

Installation af fejlstrømsafbryder

Der er sket ændringer ved krav til valg og installation af en RCD (fejlstrømsafbryder). Tidligere var det ofte nok med én afbryder, men med den nye standard skal der i langt de fleste tilfælde være to: En til at yde fejlbeskyttelse og en til supplerende beskyttelse. Årsagen til det er, at en RCD ikke må afbryde alle grupper, så en enkelt fejl kan være skyld i, at hele installationen bliver afbrudt.

Der er dog også steder, hvor beskyttelsen med RCD kan være undtaget. Det kan fx være stikkontakter for enkelte brugsgenstande, strømkredse uden stikkontakter eller separate strømkredse.

Installation af lynbeskyttelse

Der skal nu – i højere grad end tidligere – installeres lynbeskyttelse med et overspændingsrelæ. Hvorvidt installationen skal være der eller ej afhænger af risikoen for lynnedslag i det pågældende område, hvor man laver en risikovurdering. Hvis den samlede økonomiske værdi af den elektriske installation, der skal beskyttes mod lyn, er mindre end fem gange den økonomiske værdi af udstyret til overspændingsbeskyttelsen, så er der dog ikke krav om installation af lynbeskyttelse.

Hvad betyder det for dig?

Det du skal være opmærksom på er, hvorvidt dit projekt skal dimensioneres efter den nye standard eller den gamle stærkstrømsbekendtgørelse i overgangsperioden. Vi er selvfølgelig opdateret på den nye el-sikkerhedslov, og hjælper dig i mål med resten - så alle lovkrav bliver overholdt.