4 oversete redskaber, som er underlagt lovpligtige eftersyn

Det er ikke kun de store, åbenlyse maskiner, der skal efterses. Her får du 4 lovpligtige redskaber og værktøjer, som mange ofte glemmer at efterse på arbejdspladsen.

Det kommer forhåbentlig ikke som en overraskelse, at maskiner i produktionen skal efterses med jævne mellemrum for at sikre, at de ikke er til fare for de, der betjener dem til daglig. Men vidste du, at vinkelsliberen, brandslukningsudstyret og pallereolerne også er underlagt lovpligtige eftersyn? Lovligtige eftersyn gælder for meget mere end blot virksomhedens farlige produktionsmaskiner, og det kan blive dyrt, hvis du glemmer noget.

Her får du fire eksempler på arbejdsredskaber og hjælpemidler, som ofte ender med at gå under radaren, hvis du som virksomhed selv foretager de lovpligtige eftersyn.

1. Elinstallationer

Brande, der opstår i elinstallationer, kan være forårsaget af flere forskellige ting. Det kan være svært helt at forebygge et lynnedslag, men kortslutninger i el-tavler og udvikling af varme på grund af defekter i materialer eller en fejlmontering er ofte blandt grundene til brand.

Sikkerhedsstyrelsen registrerer alle el-brande i Danmark og fører statistik med, hvordan de opstår. Styrelsen vurderer, at to ud af tre af alle el-brande kunne være undgået, hvis der havde været foretaget en el-termografering eller gennemgang af installationen, og fejlene var blevet udbedret. Og det kan gå rigtig galt, hvis der opstår brand. 80 procent af de virksomheder, som har haft brand, åbner ikke igen.

Derfor er det ekstra vigtigt at være opmærksom på virksomhedens elinstallationer. En professionel servicetekniker kan forebygge brand ved at lave en termografi-undersøgelse, og ofte kræver forsikringsselsskaber, at det er en certificeret termografør, der udfører opgaven. De kan også finde fejl, der kan udbedres med det samme, når der er planlagt stop – på den måde undgår virksomheder uventet nedetid i produktions anlæg.

Læs også: Sæt de lovpligtige eftersyn i system – og spar tid og penge

 

Har du styr på de lovpligtige eftersyn?

Tag testen, og se, om du husker de eftersyn, der typisk overses. Du får også en tjekliste til lovpligtige eftersyn.

 

2. Stiger

De er nyttige i hverdagen, men det kan gå grueligt galt, hvis en virksomheds stiger ikke er undersøgt nøje. Her skal det være en sagkyndig person, som foretager det lovpligtige eftersyn. Hvis leverandøren har særlige anvisninger, er det dem, der skal følges, men ellers skal eftersynet ske mindst en gang om året, og det gælder både stiger og deres tilbehør.

Her er det – ligesom ved alle de andre lovpligtige eftersyn – altafgørende at dokumentere, at eftersynene har fundet sted, og om der er bemærkninger. En god idé er at sætte et klistermærke på selve stigen, hvor datoen på eftersynet er tydeligt. På den måde kan medarbejderen føle sig tryg ved, at der er styr på stigen.

Læs også: Saml din dokumentation på én portal – og få styr på de lovpligtige eftersyn

3. Pallereoler

Pallereoler er også underlagt et lovpligtigt eftersyn. Arbejdstilsynets anvisninger går på, at der som udgangspunkt skal være ét hovedeftersyn mindst en gang om året, medmindre leverandøren har givet andre anvisninger. Det skal ske af enten leverandøren, en sagkyndig i virksomheden eller en professionel servicetekniker.

Dog er der et par undtagelser: Hvis en pallereol er blevet skilt ad for eksempel for at skulle flyttes til et andet sted, skal der foretages et hovedeftersyn på ny for at sikre, at den ikke er i fare for at kollapse. Det gælder også, hvis nogen er kommet til at køre ind i pallereolen med eksempelvis en gaffeltruck. Her skal stolper og vanger efterses.

Igen er det en god idé at bruge et klistermærke med dato til at vise medarbejderne, at pallereolen for nyligt har gennemgået et lovpligtigt eftersyn.

4. Udstyr til brandslukning

Skulle det ske, at der opstår brand, er det altafgørende, at udstyret til at tæmme flammerne er intakt. Det gælder eksempelvis pulverslukkere, skumslukkere og CO2-slukkere, men også slangeskabe og slangevinder.

Her lyder anvisningen, at det lovpligtige eftersyn af slukningsudstyret skal ske mindst hvert år. Det årlige eftersyn skal altid udføres af en DS2320-certificeret virksomhed og kan derfor ikke udføres af medarbejdere. Herudover skal både aktive- og passive brandtekniske installationer efterses hvert år, blandt andet ABV, ABA og AVA.

Når det gælder brand, stiller myndighederne skærpede krav, og – udover at være et lovkrav – er det godt givet ud at alliere sig med en professionel servicetekniker til det lovpligtige eftersyn for at undgå påbud og i værste fald brand.

 

Har du styr på de lovpligtige eftersyn?

Tag testen, og se, om du husker de eftersyn, der typisk overses. Du får også en tjekliste til lovpligtige eftersyn.