Yara Praxair forkorter produktionstid med hjælp fra Intego

Yara Praxair råder over Europas mest moderne tørisfabrik, som netop har gennemgået en modernisering med hjælp fra Intego. Resultatet er en optimeret produktion med reduceret spild og kortere produktionstid.

Yara Praxair forsyner mange industrier med tøris, som blandt andet bruges til køling, frysning samt under transport. Fabrikken ligger ved havnen i Fredericia, og hertil anløber skibe lastet med flydende CO2, som bruges til fremstilling af de store mængder tøris.

Optimering af produktionssetup

I forbindelse med en omlægning til et nyt produktionssetup ønskede Yara Praxair at få re-designet deres Siemens WinCC applikation. Opgaven blev varetaget af Integos automationsafdeling, der som Siemens Solutions Partner har bred erfaring med denne type opgaver. "Vores samarbejde med Intego har i denne forbindelse været centreret omkring produktionsoptimering. Intego har bidraget med stærke automationskompetencer, og med vores nye produktionssetup har vi været i stand til at reducere spild af tøris og dermed CO2.", fortæller Karsten Mikkelsen, Production Manager hos Yara Praxair.

Fælles opgaveløsning

Opgaven blev løst i samarbejde med en maskinleverandør, som leverede de nye tørismaskiner samt en maskinfabrik, der sørgede for transportanlægget samt hardwaredesign af det nye layout. "Ud over arbejdet med WinCC applikationen har vi også foretaget tilpasning af det øvrige PLC udstyr til det nye produktionssetup samt forestået opsamling af produktionsdata til WinCC databasen og etablering af sikkerhedsovervågning af CO2- og ammoniak- niveauer på fabrikken", forklarer Peter Laursen, procestekniker hos Intego.

Viden sparer ressourcer

Tøris laves af flydende CO2, som genindvindes af biprodukter fra Yaras øvrige industrier. Der er tale om en hel unik proces, som Intego gennem mange års samarbejde har opnået et indgående kendskab til. "Intego kender vores maskiner og produktionsform. Denne viden sparer os for mange ressourcer internt, og vi sætter stor pris på det tætte samarbejde, som sikrer det høje kvalitetsniveau og den effektive opgaveløsning, som også har været kendetegnende for dette projekt", fortæller Karsten Mikkelsen.

Et fremtidigt partnerskab

Hos Yara Praxair har man været yderst tilfredse med samarbejdet, som også forventes at fortsætte i fremtiden. "Intego har trukket på brede kompetencer fra deres forskellige afdelinger, og samarbejdet omkring vores fabriksopgradering har forløbet over al forventning. Integos stærke automationskompetencer passer godt til vores behov, men vi forventer også at udvide samarbejdet på andre områder i fremtiden", slutter Karsten Mikkelsen.