Intego indgår serviceaftale med stor emballageproducent

Da Smurfit Kappa i Kolding oplevede et havari på en central produktionsmaskine, blev Intego tilkaldt. Hen over en nat blev en defekt motor demonteret, omviklet og monteret igen. Resultatet var et kun kortvarigt produktionsstop og en aftale om fremtidig vedligehold på fabrikkens motorer.

Cirka to millioner papirbaserede emballager leveres hver dag fra Smurfit Kappa til blandt andet eksportvirksomheder, detail- og fødevarebranchen. De store mængder bølge- og massivpap produceres på to hovedfabrikker samt fire specialfabrikker i Danmark. På hovedfabrikken i Kolding er det fremover Intego, der har ansvar for, at maskinparkens motorer kører uden stop.  

Natligt havari

Et havari er aldrig belejligt, men sker det samtidig uden for normal arbejdstid, kan det være altafgørende at have en fleksibel serviceleverandør. ”En væsentlig styrke hos Intego er netop deres døgnservice. Vi har samarbejdet med Intego gennem en årrække, og har endnu aldrig oplevet, at de ikke har stillet op med de nødvendige faglige ressourcer, uanset tidpunkt”, fortæller Lars Peter Helles, Technical Supervisor hos Smurfit Kappa. Da en hydraulisk motor på fabrikkens bølgepapmaskine satte ud en sen aften, stillede Intego med en mand til at lokalisere fejlen og transportere motoren til reparation på Integos elektromekaniske værksted.

Hurtig service ses på bundlinjen

Da den havarerede motor var genetableret, mødte en elektriker ind på fabrikken tidligt næste morgen for at montere den på maskinen igen. ”Den service og beredvillighed, som vi oplever hos Intego, betyder, at vi placerer flere og flere opgaver hos dem. Vi producerer i treholdsskift, og i den pågældende situation slap vi med at miste maskinens produktion under ét skift, idet Intego var lynhurtige til at udbedre fejlen. Det har naturligvis stor betydning rent økonomisk”, forklarer Lars Peter Helles.

Undgik endnu et driftsstop

På en anden af fabrikkens maskiner sidder en tilsvarende motor, som Smurfit Kappa også valgte at få serviceret. Det viste sig, at denne motor også krævede vedligehold. ”Ved at tage defekten i opløbet har vi sparet os selv for et akut driftstop. Det er naturligvis umuligt at forudse et havari, men idet vi ønsker at gøre, hvad vi kan for at undgå driftstop, har vi indgået en aftale med Intego, som fremover vil gennemføre skemalagte eftersyn og vedligehold på alle vores motorer”, fortæller Lars Peter Helles.

Servicepartner med bredde

Den nye serviceaftale er allerede trådt i kraft, og Smurfit Kappa kan være helt sikker på, at Intego altid stiller med det rette team. Samtidig skal Lars Peter Helles og de øvrige medarbejdere kun forholde sig til én kontaktperson. ”Det er vores erfaring, at Intego trækker på ressourcer fra flere afdelinger. Hvis ikke de rette kompetencer er tilgængelige i afdelingerne i Aabenraa eller Kolding, sender de fagspecialister fra andre steder i landet. Det kan vi naturligvis kun betragte som en stor fordel”, slutter Lars Peter Helles.