Storleverandør til erhvervsdomicil i Esbjerg

Efter et par års adskillelse er Intego nu igen tilbage som leverandør af el-tekniske services på Energivej 20 i Esbjerg. I dag huser det 3100 m2 store domicil kompensatorproducenten Shape Tech, som allerede før indflytning tog kontakt til Intego for at trække på virksomhedens indgående kendskab til både bygningen og de eksisterende installationer.

Tidligere husede den store erhvervsbygning en bilforhandler, og dengang var det Intego, der som servicepartner stod for gennemførelsen af det omfattende installationsarbejde. Da forhandleren flyttede ud, stod bygningen tom, men selv flere år senere kan et veludført arbejde bane vejen for det næste. Da de nye lejere flyttede ind, blev Intego nemlig endnu engang inviteret til at byde ind på installationsopgaven. 

En pudsig genforening

Inden Shape Tech satte underskrift på lejeaftalen, ville de sikre sig den fornødne viden om bygningens installationer. ”Vi blev kontaktet af Shape Tech, som var blevet bekendt med vores installationsarbejde af pudsige omveje”, fortæller Elvin Engelund, projektleder hos Intego. I forbindelse med besigtigelsen af ejendommen blev Shape Tech opmærksom på nogle mærkesedler med Integos logo på, og fik af udlejer bekræftet, at Intego tidligere havde været installationspartner i huset.

Erfaring sikrede godt tilbud

Den elektriker, som i sin tid var ansvarlig for installationsarbejdet, aflagde Shape Tech et besøg og viste, hvordan Intego havde gennemført og efterfølgende serviceret installationerne. ”Efter indledningsvist at have besvaret en række spørgsmål udarbejdede vi et tilbud til Shape Tech. Tilbuddet tog udgangspunkt i vores eksisterende kendskab til bygningen, og det gav os mulighed for at levere en økonomisk fornuftig løsning, som samtidig tilgodeser alle kundens behov”, fortæller Elvin Engelund.

Strøm til produktionen

Opgaven bestod i at lave el-installationer til Shape Techs mange produktionsmaskiner. Projektet blev startet op i december 2011, og blev afsluttet ca. fem måneder senere – en periode hvor Intego var repræsenteret på lokationen ad forskellige omgange og ligeledes trådte til med hjælp til de ekstra serviceopgaver, som løbende kom til efter projektets opstart. Desuden varetog Intego etableringen af nye lysinstallationer og nye belysninger i værksteder og administration for bygningens ejer.

Et professionelt samarbejde

Hos Shape Tech er man rigtig godt tilfredse med det arbejde, som Intego har udført i det nye domicil. ”Det har været et godt og meget professionelt samarbejde. Vi valgte Intego blandt andet fordi, at de gav et velfunderet og økonomisk rentabelt tilbud, og desuden betragtede vi det som en væsentlig fordel, at virksomheden i forvejen havde indgående kendskab til såvel bygningerne som de eksisterende installationer”, fortæller Sven Holmgaard, ansvarlig for Teknik og Sikkerhed hos Shape Tech.