Intego overtager teknisk afdeling på Samsø Syltefabrik

Fødevareindustrien slås med vanskelige konjunkturer, men hos Samsø Syltefabrik har man taget kampen op. Pr. 1. juni 2013 har fabrikken overdraget den tekniske afdeling til Intego, og det skal sikre højere oppetid samt systematisk vedligehold og udvikling af den hårdtarbejdende maskinpark.

Samsø Syltefabrik er den sidste danskejede fabrik, der producerer syltede produkter. Ligesom den øvrige fødevareindustri befinder fabrikken sig i en intens konkurrencesituation, som kræver skarphed på både kvalitet og produktionsevne. Den nye Industri Service Management (ISM) aftale betyder, at Samsø Syltefabrik kan opretholde det nødvendige fokus på kerneforretningen, og overlade ansvar for teknisk vedligehold, udvikling og eftersyn til Intego.

Fleksibel bemanding

Intego kommer i fremtiden til at varetage den fulde ledelsesopgave i fabrikkens tekniske afdeling. Den faste stab vil fortsat bemande afdelingen i det daglige, men suppleres løbende af andre fagspecialister, som skal bidrage til et overordnet kompetenceløft. ”Vi forventer at nedbringe omkostningerne til vedligehold og ser frem til at opnå en mere fleksibel  bemanding, som følger vores behov”, fortæller Jens Peder Pedersen, fabriksdirektør hos Samsø Syltefabrik. Maskinparkens belastning er stærkt sæsonpræget, og i perioder med mindre produktion vil teknikerne i fremtiden indgå i uddannelsesforløb samt komme i rotation og øge deres kompetencer ved at udføre opgaver hos andre af Integos kunder.

Overdragelse giver kompetenceløft

Fabrikken ligger på en ø, og det har betydet knaphed med faguddannede tekniske medarbejdere til at løfte vedligeholdelsesopgaven. Den generelle udvikling samt tilkomst af nye lovkrav har betydet, at maskinernes tekniske set-up kræver mere og bredere teknisk viden, og det kommende år er der brug for yderligere et løft. ”Vi betragter det som en stor fordel, at Intego trækker på brede kompetencer, og kan supplere med ny viden og være proaktive, når det kommer til blandt andet opgradering og vedligehold”, fortæller Jan Dufresne, produktionschef hos Samsø Syltefabrik. Medarbejderne i den tekniske afdeling får mulighed for at sparre med Integos fagspecialister, og det skal være med til at løfte kvaliteten samt skabe øget engagement og udvikling. ”Integos kendskab til industrien har været et springpunkt. De har fungeret som sparringspartner gennem hele processen, og deres faglighed understøtter på fin vis de kompetencer, som vi selv råder over”, tilføjer Jan Dufresne.

Målbar effektivitet

Med en oppetid der periodisk er nede på 50%, er der optimale vilkår for forbedring på fabrikken. Løsningen er blandt andet en mere målbar effektivitet, og så skal fabrikkens vedligeholdelsesprocedurer sættes i system. ”Når de nye tiltag er gennemført, forventer vi, at vi på sigt får flere enheder igennem pr. skift”, fortæller Jan Dufresne. Samtidig medfører det nye ISM partnerskab, at Intego overtager dokumentationen på både maskiner og det el-tekniske set-up. ”Det er væsentligt, at al viden ikke kun er lagret i den enkelte medarbejder, men at det er dokumenteret, og procedurerne er standardiserede, så nye medarbejdere hurtigt kan træde ind og løfte el-opgaven”, fortæller Bjarke H. Jensen, afdelingsleder hos Intego.

Nyt i produktionen

Som et led i overdragelsen af den tekniske afdeling vil de ansatte i produktionen også opleve større medarbejderinddragelse på områder, som før blev varetaget af teknikere. ”Vi har effektueret en omskoling i produktionen, så medarbejderne selv kan løse mere simple opgaver som for eksempel produktskift uden at skulle vente på hjælp fra den tekniske afdeling. Det medfører større fleksibilitet hos medarbejderne, og har samtidig en særdeles positiv indflydelse på oppetiden”, forklarer Bjarke H. Jensen. Faggrænserne bliver fortsat mere flydende, men hos Samsø Syltefabrik betragter man det alene som en fordel. ”Det giver en ledelsesmæssig synergi, at faggrupper, der som smede og elektrikere arbejder tæt sammen, overlapper hinanden på fagområder”, understreger Jens Peder Pedersen.