Sæby Fiskeindustri halverer energiforbruget

Verdens førende producent af makrelkonserves vil halvere energiforbruget i sin energitunge produktion. Efter knap et år har Sæby Fiskeindustri næsten nået målsætningen - blandt andet med hjælp fra Intego.

Det går godt hos Sæby Fiskeindustri, der er verdens førende producent af makrel på dåse. Virksomheden omsætter i dag for ca. en halv milliard kroner og havde i sidste regnskabsperiode en overskudsgrad på over 11 %. Kernekompetencen hos Sæby Fiskeindustri er forarbejdning af makrel, og som den eneste producent i verden afskinder Sæby Fiskeindustri makrellen udelukkende ved brug af kogende vand. Forarbejdningsmetoden er blot et af flere skridt på vejen til at blive en grøn frontløber.

Ambitioner om halvering

”For 3 år siden påbegyndte vi projekteringen af en ny fabrik. Projekteringen viste, at energiforbruget på den nye fabrik med brug af state-of-the-art-teknologi kunne halveres. Det gav os blod på tanden til at optimere den gamle fabrik, og vi satte os en meget ambitiøs målsætning om også at forsøge at halvere energiforbruget her”, forklarer værkstedsleder Kent Christiansen fra Sæby Fiskeindustri. Og energiforbruget i den eksisterende del af fabrikken er højt. Dels råder Sæby Fiskeindustri over egen gasdrevet kedelcentral, der sørger for opvarmning af produktionsvand og bygninger og dels enorme kølesystemer til nedkøling af fisk på lager. Lagerkapaciteten i Sæby svarer til to fodboldbaner, der konstant holdes på minus 30 grader hele året rundt, og det giver et betydeligt el-forbrug.

Kreativ partner på el-området

For at nå de ambitiøse mål blev flere parallelle energiprojekter sat i gang. På el-siden blev Intego inddraget. ”Da vi første gang hørte om projektet og ambitionsniveauet, blev vi meget begejstrede. Der er ingen tvivl om, at der er mange virksomheder, der kan reducere deres energiforbrug betydeligt, men det er klart, at det er de første procent, der er de letteste og billigste. Ved en 50 % reduktion skal der virkelig tænkes kreativt”, siger afdelingsleder Lars Gustafson fra Intego.

30 energimålere

Et andet væsentligt indsatsområde har været opsætning af et stort antal energimålere. Tidligere klarede Sæby Fiskeindustri sig med nogle få hovedmålere, men i dag har virksomheden op imod 30 energimålere, der monitorerer hvert sit område. ”Det er vigtigt, at vi præcist ved, hvor de lavest hængende frugter befinder sig. Det er spild af ressourcer at gå efter nogle få procents forbedringer, når der andre steder kan hentes 15-20 %. Derfor har vi opsat et vidt forgrenet system af målere, der kan tilgås via en almindelig webbrowser, og som hele tiden kan fortælle os, hvor gevinsterne kommer og ikke kommer fra”, beretter Lars Gustafson.   

Et projekt for fremtiden

Hos Sæby Fiskeindustri er energioptimering en løbende proces, og viden om forbruget – både historisk og aktuelt – er meget vigtig, når nye optimeringsprojekter skal igangsættes. ”Mange produktionsvirksomheder starter med et LED-projekt, hvor eksempelvis konventionelle lysstofrør udskiftes til LED. Det kan også være en god idé, men hos energitunge produktionsvirksomheder er det bedre at starte andre steder, da belysning fylder en meget lille del af energiforbruget, fortæller Kent Christiansen og fortsætter: ”Vi er også i gang med at skifte til LED, men det har ikke været førsteprioritet”. Kent Christiansen kan ikke sætte helt præcise procenter på, hvor lang vej der er tilbage, inden målet er nået, men nye projekter igangsættes løbende, og snart går også byggeriet af den nye fabrik i gang.