Mekanisk produktionssupport til Danish Crown i Kolding

Da Danish Crown i Kolding fik akut behov for mekanisk produktionssupport, var Intego klar med en kvalificeret medarbejder. Projektet forløb over en seks-ugers periode, hvor Intego dagligt gennemførte vedligehold og forbedringer på fabrikkens produktionsanlæg.

Danish Crowns fabrik i Kolding varetager ekspedition og distribution af fersk kød til det danske marked. Omdrejningspunktet for samtlige af fabrikkens aktiviteter er produktionsanlægget, hvorfor driftsikkerhed og høj oppetid er altafgørende. Da en mekanisk medarbejder blev langtidssygemeldt, stillede Intego med et solidt kompetencematch, så fabrikken fortsat kunne få gennemført vedligehold samt kontinuerlig udvikling af produktionsanlægget.

Mekanisk assistance på lejebasis

Samarbejdet mellem Danish Crown i Kolding og Intego blev etableret under en eksisterende koncernaftale. Da Danish Crown i denne omgang tog kontakt til Intego, var det intentionen, at assistancen blot skulle stå på i 14 dage. Samarbejdet blev dog hurtigt forlænget til seks uger. ”Vi havde akut brug for en kompetent mekanisk medarbejder til produktionssupport, og idet vi har en koncernaftale med Intego, var det nærliggende at indhente assistance dér. Og det viste sig at være et godt træk, for vi har været meget tilfredse med samarbejdet og den fleksibilitet, som Intego har leveret”, fortæller Brian Brogård, el-mester, Danish Crown Kolding.

Partner med branchekendskab

På baggrund af mangeårig erfaring har Intego en stor kendskabsgrad i arbejdet med industrien, i særdeleshed fødevareindustrien. Det faktum fremhæver Brian Brogård som et væsentligt parameter i samarbejdet. ”Intego kender branchen og vigtigheden af, at vores strenge krav til sikkerhed og hygiejne bliver overholdt”, forklarer han.

Et godt kompetencematch

Under det seks-ugers forløb varetog Integos mekaniske medarbejder forskellige vedligeholdsopgaver, produktionssupport, småforbedringer samt assistance ved nedbrud. Samtidig stod fabrikken over for en opgradering af luftstyringssystemet, og i den forbindelse håndterede Intego også de mekaniske ændringer. ”Det var væsentligt for os, at Intego kunne stille med en medarbejder med præcis de kompetencer, vi havde brug for – og det lykkedes meget fint. Derfor har vi valgt at fortsætte det gode samarbejde, og den næste opgave er allerede planlagt”, slutter Brian Brogård.