Lovpligtige eftersyn blandt pingviner og giraffer

Med mere end 400.000 gæster årligt er Odense Zoo en af landets mest besøgte zoologiske haver. Den store Zoo rummer en lang række elektriske installationer, som er underlagt reglerne omkring lovpligtige eftersyn. For at bevare fokus på kerneforretningen valgte man i 2009 at indgå en aftale med Intego omkring gennemførelsen af de mange forskellige typer eftersyn.

Odense Zoo blev grundlagt tilbage i 1930 og består af en række anlæg, som tilgodeser dyrenes naturlige behov og adfærd. Bag kulisserne har Odense Zoo mange systemer og kringelkroge, som man skal navigere rundt iblandt. Derfor var det en stor fordel for haven at indgå en fast aftale omkring de lovpligtige eftersyn, så det fremadrettet er den samme kreds af Intego-medarbejdere, som løbende servicerer installationerne og bidrager med nye løsningsforslag.

100 % styr på eftersyn

"Odense Zoo indledte samarbejdet med Intego i november 2009, fordi vi ønskede at få 100 % styr på planlægningen og håndteringen af de lovpligtige eftersyn i forbindelse med de mange el-tekniske installationer, der findes i en virksomhed som vores. I den forbindelse viste Intego sig at være en ideel samarbejdspartner", fortæller Palle Mathiasen, Maskinmester hos Odense Zoo. I dag varetager Intego de lovpligtige eftersyn på en række områder, der blandt andet omfatter tjek af anlæg til automatisk branddørslukning, brand- og røgventilationsanlæg, brandskabe, pulver- og CO2-slukkere samt en række nød- og panikinstallationer. "Generelt har udliciteringen af de lovpligtige eftersyn givet os langt mere tid til at fokusere på vores arbejde indenfor virksomhedens primære kerneområde, og vi ved, at tingene er i orden, når Intego har lagt vejen forbi og gennemført de nødvendige eftersyn af vores udstyr", fortsætter Palle Mathiasen.

Web-baseret dokumentation

Også dokumenthåndteringen omkring de lovpligtige eftersyn er sat i system. "Via et Web-baseret system kan Odense Zoo løbende dokumentere de lovpligtige eftersyn overfor myndighederne. Systemets oversigtsplan viser både gennemførte og fremtidigt planlagte eftersyn, og kunden kan selv tage initiativ til ekstra eftersyn", fortæller Bjarke Jensen, Afdelingsleder hos Intego i Odense. Med Integos webbaserede dokumentationssystem kan Odense Zoo altid bevise, at alle regler omkring gennemførelsen af de lovpligtige eftersyn er overholdt, og at samtlige eftersyn er gennemført til tiden.

Nye opgaver undervejs

"Integos arbejde med de lovpligtige eftersyn hos Odense Zoo har stille og roligt udviklet sig til at omfatte en lang række andre opgaver - herunder ny-installation og reparation", fortsætter Bjarke Jensen. Blandt andet har Intego leveret og installeret belysning til havens Oceanium og tapirstald, og senest har virksomheden løst opgaver som levering af styring til et køleanlæg og installation af en lang række salgsautomater rundt omkring i haven. "På reparationssiden arbejder vi en del med havens belysning, og så fungerer vi som en af Odense Zoos primære leverandører af el-komponenter, lamper, projektører, ventilations- og pumpeautomatik, dør- og elevatorstyring samt flydere og sensorer." fortæller Bjarke Jensen.

Alle flugtveje har fået et tjek

Intego har også forestået en omfattende opdatering af havens flugtvejsskiltning, herunder lyskilder, batterier m.m. Med henblik på at øge sikkerheden for havens gæster har Intego også varetaget udfærdigelsen af en el-sikkerhedsattest til Odense Zoos Oceanium, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsattesten er placeret, så de mange besøgende kan se, at deres sikkerhed bliver taget alvorligt.

Sikkerheden er øget væsentligt

Sidst, men absolut ikke mindst varetager Intego også de regelmæssige tests af havens HPFI-relæer, stiger, elektriske taljekraner, vareelevatorer samt ventilations- og køleanlæg. "Før Intego kom på banen, var fejlprocenten på HPFI-relæerne cirka 15 %. Den er i dag nedbragt til omkring 7 %, og hermed er sikkerheden øget væsentligt, så vi er meget glade for og tilfredse med det samarbejde, som vi har indgået med Intego", slutter Palle Mathiasen.