Nibe Fjernvarme opnår store energibesparelser med OptiNet

Nibe Fjernvarme oplever store energibesparelser efter implementeringen af Integos brugervenlige OptiNet-system, der sikrer, at fremløbstemperaturen i ledningsnettet konstant er optimal. Efter halvandet års arbejde med systemet er temperaturen sænket med otte grader, og der er fortsat potentiale for besparelser. Nibe Fjernvarme er et forbrugerejet fjernvarmeværk, der leverer varme til størstedelen af forbrugerne i Nibe by. Da værket afsøgte markedet for et velegnet system til optimering af fremløbstemperaturen, faldt valget på Intego OptiNet, hvis funktioner matchede værkets behov perfekt. Nibe Fjernvarme bruger systemet til at optimere fremløbstemperaturen i ledningsnettet for at reducere temperaturen og opnå mindst muligt ledningstab.

Brugervenligt og ressourcebesparende system

Hos Nibe Fjernvarme er det af stor betydning, at OptiNet-systemet er nemt at tilgå og dermed kræver få medarbejderressourcer. ”Vi oplever, at systemet er særdeles brugervenligt – det giver et godt og nemt aflæseligt overblik over resultaterne. Også driftssikkerheden har været helt i top, så vi har stort set ikke brug for Integos supportfunktion”, siger Flemming Nielsen, driftsleder hos Nibe Fjernvarme. Faktisk er det reelt kun i forbindelse med pludselige vejrændringer, at Flemming Nielsen og værkets medarbejdere har behov for at tilrette systemet. ”Det er naturligvis en stor fordel, at vi bruger så få ressourcer på at betjene systemet – og at vi samtidig opnår så stor effekt”, tilføjer Flemming Nielsen.

Større besparelse end forventet

I løbet af de halvandet år, som Nibe Fjernvarme har benyttet sig af OptiNet, har værket oplevet en markant energibesparelse i form af sænkning af fremløbstemperaturen på mindst otte grader svarende til 4 % mindre ledningstab. Det faktum finder Flemming Nielsen meget tilfredsstillende, idet det faktisk er en større besparelse, end Intego havde stillet værket i udsigt – og også større end, hvad man havde turdet håbe på. ”Vi er meget glade for systemet, som fungerer upåklageligt i hverdagen. Vi har allerede fået et stort udbytte, og på sigt er der sågar potentiale for yderligere besparelse”, fortæller Flemming Nielsen.

Tilfredshed i Nibe

Implementeringen af OptiNet foregik gnidningsløst, og Nibe Fjernvarme tog systemet i brug fra dag ét. ”Efter halvandet års erfaring med systemet har vi en virkelig god forståelse for dets funktioner. Der er stadig parametre, som vi kan justere på, og det kan give mulighed for yderligere udbytte i fremtiden”, siger Flemming Nielsen. Samarbejdet omkring OptiNet er ikke de to virksomheders første. Intego har gennem syv år varetaget servicearbejdet på Nibe Fjernvarmes PLC. ”Vi var i høj grad tilfredse med at samarbejde med Intego, som altid hjælper og servicerer, når vi har behov for det. Derfor valgte vi at udvide samarbejdet til også at omfatte arbejdet med fremløbstemperaturstigning. Og vi er bestemt ikke blevet skuffede”, understreger Flemming Nielsen.