Intego udskifter lys på 30.000 etagemeter

En bedre og mere energioptimeret belysning stod højt på ønskesedlen, da Aalborg Sygehus besluttede at renovere Medicinerhuset i Aalborg. Et nyt lysarmatur blev designet af Louis Poulsen, mens Intego stod for udskiftning og installation af de mere end 4.500 armaturer. Et effektivt koordineringsarbejde lå til grund for den succesfulde eksekvering.

Medicinerhuset er samlingspunkt for undersøgelses- og behandlingsfaciliteter under Aalborg Sygehus Syd. Huset blev indviet i 2005 og indeholder ud over kontorer og mødelokaler også flere sengeafdelinger og isolationsrum. Det omfattende renoveringsprojekt og udskiftningen af de mange lysarmaturer skulle derfor foregå under stor hensynstagen til patienternes behov.

Logistisk udfordring løst til UG

Medicinerhuset tæller hele 30.000 etagemeter, og projektets store udfordring bestod i at koordinere installationsarbejdet. "Vi har gennem forløbet haft en tæt dialog med sygehusets tekniske afdeling, og vores ankomsttidspunkt på hvert sengeafsnit blev meldt ud i god tid, så de nødvendige forholdsregler kunne tages", forklarer Allan Christensen, projektleder hos Intego. Elektrikerne lagde vejen forbi i alt 1.100 lokaler, og hos bygherrerådgiver Frandsen & Søndergaard har man fået et godt indtryk af Integos kompetencer – både når det kommer til koordinering og praktisk afvikling. "Installationsarbejdet berørte rigtig mange mennesker i en følsom situation, men vi har kun fået positive tilbagemeldinger på Integos håndtering af opgaven", fortæller Kristoffer Jørgensen, ingeniør og indehaver af Frandsen & Søndergaard.

300 paller med lys

Udskiftningen af de 4.500 lysarmaturer var en stor og ikke mindst omfangsrig opgave. "Vi transporterede over 300 paller med armaturer og materiel til installationerne ind i bygningen, og tilsvarende blev demonteret, sorteret og kørt væk", forklarer Allan Christensen. I forhold til oversigtsplanerne fra 2005 havde cirka 700 armaturer enten skiftet plads eller størrelse, og det gav anledning til justeringer i projektplanen undervejs. "Intego har med baggrund i tidligere samarbejde et godt kendskab til huset, og deres elektrikere kunne derfor forudse potentielle udfordringer, før det blev til egentlige problemer. Samtidig har de været både fleksible og effektive i forbindelse med projektændringerne", forklarer Henrik Lyhne Hargaard, maskinmester hos Aalborg Sygehus.

Energibesparelse i vente

Det eneste, der rent fysisk er tilbage af de oprindelige lysarmaturer, er hullerne i loftspladerne og de gamle bæreskinner. Louis Poulsens nye armaturdesign er udformet med en ring i trykstøbt aluminium, der har samme kanttykkelse som det gamle armatur. "Hen over en tre måneders periode havde vi op imod ti elektrikere i gang med at udskifte lysarmaturer i de mange rum. Skjult bag loftsbeklædningen blev der i forbindelse med hvert lysarmatur ligeledes installeret et helt nyt lampehus", forklarer Allan Christensen. Det nye lysarmatur har et lysudbytte, der er seks gange større end det oprindelige, og Medicinerhuset kan se frem til en energibesparelse på hele 66%.