Markante udvidelser af Aalborgs fjernvarmenet

Aalborg Varme, der er Danmarks 3. største leverandør af fjernvarme, er i gang med omfattende udbygninger af fjernvarmenettet. Senest er omegnsbyerne Sulsted og Tylstrup blevet koblet på hovednettet med hjælp fra blandt andre Intego, der har ydet specialiseret service inden for el-installationer til pumpestationerne.

Aalborg Varme har i dag knap 37.000 husstande tilkoblet fjernvarmenettet og er dermed Danmarks 3. største leverandør af fjernvarme. Aalborgs fjernvarmenet dækker Storaalborg med Frejlev og Hasseris i vest og Klarup og Gistrup i øst og omegnsbyer som Svenstrup i syd samt Vadum, Vestbjerg, Vodskov og Langholt i nord. Senest er også Sulsted og Tylstrup i den nordlige del af kommunen - begge med omkring 1.500 indbyggere - koblet på.

Stordriftsfordele

"Vi har en klar strategi om løbende at udvide vores dækningsområde til gavn for både nye og eksisterende fjernvarmekunder. Det handler om stordriftsfordele, og det handler om bedre udnyttelse af ressourcerne på de decentrale værker i kommunen, som vi også råder over", forklarer projektingeniør Keld Kruse fra Aalborg Varme. Aalborg Varme råder over decentrale værker i Langholt, Grindsted, Tylstrup, Hou og Farstrup, og senest er også produktionen i Tylstrup blevet koblet på hovednettet. Det har krævet omfattende rørarbejde og opførsel af to nye pumpestationer, som sørger for, at trykket er tilstrækkeligt højt over de efterhånden store afstande.

Specialist i installationer til pumper

Et af Integos specialer er el-installationer på pumpestationer. "Fra centrum af Aalborg til Tylstrup er der omkring 20 kilometer, og selvom rørsystemerne i dag er meget effektive, kræver det nogle ret store pumpestationer undervejs til at holde trykket på mellem 2 og 10 bar. Nye pumpestationer er således en forudsætning for, at fjernvarmen kan nå ud til den enkelte husstand, der kan ligge op til 20 kilometer fra varmekilden", forklarer serviceleder Lars Bærentsen fra Intego. Effekten på en gennemsnitlig pumpe er 50 kilowatt, og til de nye pumpestationer er der behov for ikke mindre end 100-125 ampere. Det er således relativt kraftige kabler, Intego står for at montere til og inden i pumpestationerne. "Vi har efterhånden stor erfaring fra installation af en række pumpestationer rundt omkring i landet, og vores opgave består typisk i opbygning af føringsveje, kabling og tilslutning", fortsætter Lars Bærentsen.

Generelt er der godt gang i udbygningen af det danske fjernvarmenet, der i dag dækker mere end 60 % af landets 2,6 millioner husstande. Også Aalborg Varme har flere udvidelsesplaner – både nord og syd for Limfjorden. Blandt andet planlægges det på sigt at etablere op til fem nye pumpestationer i området sydøst for Aalborg, så Storvorde, Lillevorde mv. også kan komme under Aalborg Varmes vinger.