Intego leverer komplet procesinstallation til verdens største biogasanlæg

500.000 tons biomasse transporteres hvert år gennem Maabjerg BioEnergy, som Intego har leveret den omfattende procesinstallation til. Opgaven viste sig at blive flere gange større end først udbudt, og her var Integos brede kompetencer og store mandskabsstyrke afgørende for den succesfulde installation.

I forsommeren 2012 blev det nye anlæg for bioenergi indviet i Maabjerg nord for Holstebro. Anlægget er af hidtil usete dimensioner, og det samme kan siges om det installationsarbejde, der ligger bag. Opgaven blev sendt i EU-udbud med Intego som vinder. "Intego blev valgt dels ud fra prisen og dels ud fra parametre som kvalitet og solide referencer", fortæller Ove Vendelbo, Projektleder hos Maabjerg BioEnergy.

Et projekt med vokseværk

Installationsopgaven skulle oprindeligt være gennemført efter færdige tegninger og tidsplaner, men det blev nødvendigt med lidt tilretning. "Det materiale, der var udarbejdet forud for projektstart, har ikke været brugbart i det omfang, som man havde forventet. Derfor har der været løbende projektering under byggeriet med kontrol og mange rettelser af tag- og kabellister før den egentlige udførelse af opgaven", fortæller Morten Nørrelund, afdelingsleder hos Intego. Samtidigt blev opgaven hele tiden større, og endte med at blive mangedoblet i forhold til det, der oprindeligt var udbudt.

1000+ komponenter

Der var tale om en komplet proces-installation med leverance af kabelmontage, kabeltræk, kabler, sikkerhedsafbrydere og føringsveje. "Vi gennemførte også det praktiske montagearbejde og alle tests", fortæller Morten Nørrelund. Opgavens kompleksitet blev samtidigt øget af de mange forskellige løsdele, der skulle installeres i det store biogasanlæg. "Det var en kompleks opgave, som inkluderede op imod 1000 komponenter, motorer, ventiler osv.", forklarer Ove Vendelbo.

Stor fleksibilitet i opgaveløsningen

Hos Maabjerg BioEnergy har man været yderst tilfredse med Integos afvikling af installationsopgaven. "Entreprisen er vokset meget i forhold til vores oprindelige estimat, men det har Intego håndteret både effektivt og yderst professionelt. Deres medarbejdere har været meget fleksible, og har leveret en solid kvalitet i opgaveudførelsen", slutter Ove Vendelbo.