Kistefabrikken Tommerup Heilskov fordobler sin produktion

For at fastholde kisteproduktionen i Danmark krævede det en gennemgående effektivisering og automatisering af produktionsanlægget. En ny robot og gennemgribende automatisering af anlægget har fordoblet den daglige produktion af kister med det samme antal produktionsansatte. Samtidig sikrer robotten en massiv besparelse i malerudgifter.

”Hvis ikke vi havde automatiseret anlægget, så havde vi ikke været her i dag. Det var nødvendigt for at bevare arbejdspladsen i Danmark og ikke flytte produktionen til udlandet. Derfor stod vi over for en kompleks opgave, hvor vi skulle lave en ny og fremtidssikker styring af anlægget og udskifte det forældede produktionsapparat. Alt imens, vi også skulle lukke virksomheden i Randers for at udvide produktionen på Fyn. Derfor havde vi brug for en partner, der kunne løfte opgaven som en totalentreprise,” forklarer Ulrich Hein Boe Nielsen, CEO hos Tommerup Heilskov.

Her har Intego stået i spidsen for optimeringsarbejdet og installation af den nye malerrobot, som spiller en vigtig rolle i effektiviseringen af kisteproduktionen.

”Det har været enormt spændende at følge produktionens udvikling, hvor vi med forskellige optimeringstiltag har sikret, at den nye malerrobot i dag maler dobbelt så mange kister med den samme mængde maling, og samtidig kan virksomheden producere dobbelt så mange kister,” indvier Integos ingeniør Jan Dam Pedersen, der har stået i spidsen for automatiseringen.

Herudover har Integos smede og elektrikere også spillet en stor rolle i projektet. De har fx ombygget store dele af produktionslinjen, trukket ledningerne til det nye anlæg og tilsluttet den nye styretavle.

Sparer 400.000 kr. årligt til maling

Tommerup Heilskov havde en klar målsætning om at mindske produktionstiden, så hver station i produktionen ville tage under fire minutter fra kisten bliver samlet og til sidst malet.

”Malerrobotten opfylder det krav – og endda væsentligt hurtigere. Det tager kun 2 minutter og 40 sekunder at male en kiste, hvor vi tidligere brugte 6-7 minutter. Derfor maler robotten også dobbelt så mange kister – og den første kiste, vi fik malet, var faktisk i orden,” indvier Ulrich.

En ekstra gevinst ved programmeringen af den nye robot, som kistefabrikken heller ikke havde forventet, er en årligt besparelse på 400.000 kr. til maling, der er med til at betale investeringen. Samtidig er malerarbejdet også pænere og mere ensartet, og der er tilmeld mindre spild af maling.

”Vi har ændret arbejdsrutiner for at optimere produktionens flow. Malerrobotten har fået en ny kabine, hvor kisten kommer ind på den ene side og ud af den anden. Før kom kisten ind og ud samme sted. Det er bare én af de måder, vi har reduceret ventetiden væsentligt,” forklarer Jan.

Fremtidssikkert anlæg med visioner om mere

Udbyttet af optimeringsarbejdet har givet blod på tanden og næste skridt er dataopsamling.

”Anlægget er langt mere driftssikkert, og det er en løsning, vi kan bygge videre på. Hvis vi fx skal have en robot mere, så kan vi integrere den i systemet. Det kunne vi ikke før. Men den nye styring sikrer, vi kan automatisere endnu mere. Lige nu arbejder vi fx med at opsamle produktionsdata. Selvom vi har opsat tællere i produktionen, skal vi manuelt optælle og registrere det. Men vi vil gerne undgå det manuelle arbejde og udnytte dataene til fx at bestille varer,” forklarer Ulrich.

Her skal Intego være med at sikre, at overvågningen kan spotte produktionens flaskehalse, så man kan iværksætte tiltag, som kan optimere produktionen yderligere og øge oppetiden.

  • Overbevisende resultater

    • Fordobling af den daglige produktion af kister med det samme antal produktionsansatte
    • En besparelse på 400.000 kr. årligt til maling med den nye malerrobot
    • Fastholdelse af produktionen i Danmark
  • Automatisering giver fordobling af produktionen - Kistefabrikken