Kapacitetsudvidelse gennemført på rekordtid

Knap 150 kilometer sydvest for Stockholm ligger Nordens største kyllingeproducent: Scandi Standard-ejede Kronfågel, der på sin største produktionsenhed i Katrineholm efter en omfattende kapacitetsudvidelse nu kan producere godt 200.000 kyllinger om dagen. Produktionen er i løbet af første halvdel af 2016 blevet udvidet med blandt andet nyt pakkeri, forædlingslinje, logistikterminal, gaspit mv., og det hele er gennemført på rekordtid af et dansk konsortium med Intego som en af hovedkræfterne.

Arbejdet med første etape af udvidelsen blev igangsat i november 2015 og skulle stå færdigt allerede i januar 2016. Et nyt 1.800 kvadratmeter stort pakkeri og forædlingslinje skulle løse de mest akutte flaskehalse i produktionen. Intego var en af de største leverandører i konsortiet:

”Vi blev i efteråret 2015 kontaktet af NCO Byg, der skulle give et samlet tilbud på en udvidelse af en kyllingeproduktion i Katrineholm i Sverige. Vi var i konkurrence med en svensk leverandør på opgaven, der krævede et stort antal medarbejdere i en kortere periode. Det hele skulle gå meget hurtigt, og vi sprang med, og det skulle hurtigt vise sig at være en god ide”, fortæller serviceleder Lars Bærentsen fra Intego i Aalborg.

Fleksibel arbejdskraft og stram tidsramme

Efter få uger fik Intego besked om, at opgaven var vundet, og at arbejdet skulle igangsættes hurtigst muligt. Det danske konsortium havde blandt andet vundet opgaven, fordi medarbejderne ville blive udstationeret på stedet, forklarer projektleder Torben Hjorth Hansen fra Scandi Standard:

”Vi havde stor tillid til, at det danske konsortium kunne løse opgaven inden for den aftalte tidsramme. Her var det en fordel, at de danske medarbejdere ville blive udstationeret på stedet, og at de var indstillet på lange arbejdsdage”.

Opgaven blev da også gennemført inden for den meget korte tidsramme, og den nye forædlings- og pakkelinje var klar til ibrugtagning allerede i uge 4 i starten af 2016.

Yderligere udvidelse på endnu kortere tid

Kort efter den første udvidelse viste det sig imidlertid, at der var andre flaskehalse i produktionen, når målsætningen var at få mere end 200.000 kyllinger igennem dagligt. Dels blev det danske konsortium hyret ind til at bygge en ny logistikterminal på 500 kvadratmeter, og dels skulle der bygges ny indlevering og gaspit. Og den nye etape af udvidelsen skulle udføres inden for en endnu strammere tidsramme:

”Vi skulle blandt andet stå for maskininstallationen i indleveringen, og aftalen blev, at det hele skulle gennemføres hen over en weekend for at mindske produktionsstop mest muligt. Her valgte vi at samle 20 af vores montører fra vores enheder rundt omkring i Danmark og flyve dem ind med et chartret fly. Det var både billigere og hurtigere end de gængse transportveje”, fortæller Lars Bærentsen.

Imponerede og tilfredse svenskere

Den komplette maskininstallation inkl. test blev gennemført, og mandag morgen kunne Kronfågel genoptage produktionen. Alt i alt har Intego og det samlede danske konsortium gjort et stort positivt indtryk hos Scandi Standard-koncernen:

”Alt er forløbet efter planen, og selvom det også var både nødvendigt og vores forventning, er vi alligevel imponerede over den præcision og professionalisme, som projekterne er blevet gennemført med. Det har virkelig gjort indtryk heroppe i Sverige, hvor rettidig omhu og planlægning er højt prioriteret”, siger Torben Hjorth Hansen.