Elektromekanisk samarbejde optimerer driften hos SAPA

Et samarbejde med Intego har mindsket omkostningerne og optimeret driften hos SAPA. Kvartalsvise lejemålinger sporer slid og defekter på et tidligt stadium, så reparationer kan gennemføres under allerede planlagte stop. Resultatet er en væsentlig nedgang i akutte driftstop.

SAPA er Danmarks eneste presværk for aluminiumprofiler, og er med cirka 250 medarbejdere en af Sønderjyllands største virksomheder. Samarbejdet med Integos elektromekaniske værksted strækker sig flere år tilbage, og omfatter i dag alt fra lejekontrol og styring af driftstop til reparation og vedligeholdelse af presværkets maskiner.

Ingen ferie til maskinparken

En væsentlig del af SAPAs maskinpark er de store ovne, som hærder aluminium. På ovnene er monteret 48 varmeblæsere, som har stor betydning for den daglige drift. "Tidligere demonterede vi 18-24 blæsere hver sommer for at gennemføre reparationer og vedligehold. Det betød, at produktionen stod stille i længere perioder hvert år", fortæller Kenneth Enemark, elektriker hos SAPA. Ud fra den daværende vedligeholdelsesplan blev alle blæserne efterset hen over en tre-årig periode, og det efterlod plads til forbedring. "Vi tilbød at gennemføre en kvartalsvis lejekontrol, som kan fortælle, om lejerne er ved at være slidte og trænger til udskiftning. Slidtage opdages således på et tidligt stadium, og vi har mulighed for at planlægge, hvornår det er hensigtsmæssigt at reparere i forhold til produktionen", forklarer Lars Peter Jørgensen, afdelingsleder hos Intego. Maskinerne skal være i drift, når målingerne gennemføres, så selve lejekontrollen er ikke forbundet med et driftstop.

Ekstra blæsere sparer tid og penge

Viser målingerne, at en eller flere blæsere trænger til snarligt vedligehold, gennemføres arbejdet, når ovnene alligevel er ude af drift. "Intego er yderst fleksible, og har overtaget den fulde kontrol over vedligeholdelsesarbejdet under driftstop", fortæller Kenneth Enemark. Efterfølgende udarbejder Intego en rapport, og aftaler med SAPA hvor mange blæsere, der skal tages ud til reparation. "Dokumentationen er tilgængelig via vores kundeportal på intego.dk. Her logges alle aktiviteter, og SAPA kan også se, hvornår næste lejekontrol gennemføres", forklarer Lars Peter Jørgensen. Fabrikken har to ekstra blæsere, som tages i brug i forbindelse med vedligehold. Efter gennemført måling demonterer Intego de defekte blæsere samt monterer nye. Herefter renoveres blæserne på Integos elektromekaniske værksted, så de er på lager til næste vedligeholdelsesstop.

Fra månedlige til årlige driftsstop

Hos SAPA oplever man samarbejdet med Intego som yderst positivt. "Intego har hjulpet os til at strukturere vores forbyggende vedligehold på blæserne på en meget hensigtsmæssig måde, som dels er forbundet med væsentlig mindre omkostninger og dels begrænser den tid, som ovnene står stille. Tidligere kunne vi have flere nedbrud på en måned, mens vi i dag kun oplever meget få akutte driftstop om året. Kort sagt har samarbejdet optimeret vores drift", slutter Kenneth Enemark Christensen.

Download